Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Biologische inputlijst

Inputlijst
In Bijlage I en II van Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.) staat een opsomming van de stoffen die in de biologische landbouw gebruikt mogen worden. Maar u gebruikt geen stoffen, maar middelen. Daarom ontwikkelde Skal een Inputlijst van middelen (productnamen) die in de Nederlandse biologische landbouw gebruikt mogen worden. Deze middelen zijn aantoonbaar samengesteld uit stoffen die wettelijk zijn toegestaan en voldoen aan de eerder genoemde bijlagen I en II én de toegestane sporenelementen uit bijlage I van Verordening 2003/2003 .

De inputlijst beperkt zich tot meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Inputs op andere lijsten of gecertificeerd door andere controle-instanties mogen niet automatisch gebruikt worden in de Nederlandse biologische sector, omdat de evaluatiecriteria niet overal gelijk zijn.

Check regelmatig
De Skal inputlijst toont de producten die u mag gebruiken als gewasbeschermingsmiddel of meststof. De lijst wordt regelmatig geüpdatet. Het is mogelijk dat de leverancier van het product besloten heeft om dit niet langer te registreren. Dan verdwijnt het middel van de Skal Inputlijst. Checkt u daarom regelmatig of de middelen die u gebruikt nog op de inputlijst staan. Middelen die u gekocht heeft in het jaar dat het nog op de Skal Inputlijst stond, mag u nog maximaal 1 jaar gebruiken. Dus een middel dat in 2017 op de lijst stond mag u in 2018 nog gebruiken. Daarna niet meer.

Wilt u de toegestane producten van het afgelopen jaar bekijken? U kunt deze opzoeken in het archief 2016  of  2017.

Samenwerking met FiBL
De inputlijst wordt opgesteld door Skal en is daarmee eigendom van Skal. Skal maakt voor de evaluatie van de middelen gebruik van FiBL Zwitserland. FiBL is een organisatie die al jaren ervaring heeft met het beoordelen van inputs voor de biologische sector in andere landen. Leveranciers en producenten van inputs dienen een evaluatieverzoek van een middel in bij FiBL en gaan daarmee een contract aan met FiBL. De kosten voor evaluatie worden bij hen in rekening gebracht. De evaluatie van Fibl wordt voor ;publicatie door Skal beoordeeld. Hierbij kan Skal gebruik maken van een Nederlandse Adviesgroep.

Mijn product staat er niet op
Mist u een product van uw leverancier op de huidige lijst? Attendeer dan uw leverancier op de mogelijkheid tot registreren en laat ze contact opnemen met Fibl of met Skal.