Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Viskweek

Biologisch gecertificeerde vis is altijd gekweekte vis. Wildvangst kan niet biologisch worden gecertificeerd.
Voor de kweek van biologische vis gelden veel duurzaamheidseisen. Ook bevat de biologische wetgeving eisen aan de herkomst van de juvenielen, het dierenwelzijn, het gebruikte visvoer, de slachttechnieken en de aquatische systemen.
Gesloten recirculatiesystemen zijn verboden (behalve voor broed- en kweekkamers). In een gesloten recirculatiesysteem is er geen natuurlijke waterdoorstroming, maar wordt water rondgepompt.
Deze beperking betekent in de praktijk dat Nederland niet erg geschikt is voor biologische viskweek. (In Nederland wordt vis vrijwel uitsluitend gekweekt in gesloten systemen.)

Wetgeving
In artikel 15 van de Verordening (EG) Nr. 834/2007: basiswetgeving (pdf.) kunt u meer lezen over de basiseisen. Biologische vis komt uit systemen waarvan je de omstandigheden kunt controleren, dus aquacultuursystemen. Vanaf pagina 27 (hoofdstuk 2 bis) van de Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.)  vindt u de eisen voor de viskweek. Nederlandse viskwekers die na het bestuderen van de wetgeving interesse hebben in biologische certificering, kunnen contact opnemen met het team Landbouw van Skal.