Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Webshops

Ieder bedrijf dat via het web biologische voedingsmiddelen, biologische diervoeding of biologische planten en/of bloembollen verkoopt moet zich bij Skal registreren.  

Als webshop mag u alleen gecertificeerde biologische producten verhandelen. Dit betekent dat zowel de tussenhandelaar als de producent gecertificeerd moeten zijn.
Voor webshops zijn er twee mogelijkheden na registratie:
1. Uw webshop blijft alléén geregistreerd.
2. Uw webshop dient ook in bezit te zijn van een bio-certificaat.
Beide typen webshops dienen aan dezelfde biologische regelgeving te voldoen, deze regelgeving is in de biologische verordening opgenomen. Welke voorwaarden voor uw webshop gelden kunt u hierna lezen.

Het verschil tussen registratie en certificatie zit in de manier van toezicht. Webshops die alléén geregistreerd zijn, worden steekproefsgewijs getoetst, bijvoorbeeld d.m.v. een inspectie. Webshops die daarnaast in bezit moeten zijn van een bio-certificaat worden getoetst middels een toelatingsonderzoek en zullen daarna jaarlijks geïnspecteerd worden.

Het onderscheid tussen 1 en 2 wordt als volgt gemaakt:
Indien uw webshop aan de volgende voorwaarden voldoet, is registratie voldoende:

  • U voert voor de biologische producten alleen (een van de) volgende activiteiten uit: detailhandel via internet (SBI 4791), detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren (SBI 47911), detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen (diervoeding) SBI 47915), èn
  • Dit betreft alleen online detailhandel in voorverpakte ingekochte goederen goederen (indien sprake is van een eigen merk of opnieuw labellen/etiketteren dan valt het bedrijf in een andere categorie), én
  • De biologische omzet over het vorige boekjaar was aantoonbaar €50.000 of lager.

Onder deze voorwaarden is het hebben van eigen opslag (in faciliteiten die eigendom zijn van, of gehuurd worden door de geregistreerde) van de online aangeboden producten toegestaan indien deze geregistreerd staan bij de KvK. 
Indien uw webshop niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, dient u naast geregistreerd ook gecertificeerd te zijn.

Bij opslag van de online aangeboden bio-producten, dient u aan het volgende te denken:

  • U slaat de producten op in uw eigen bedrijf (incl. opslag aan huis, garage of schuur).
  • U maakt gebruik van een gehuurde opslaglocatie. Deze locatie moet wel als nevenvestiging op uw uittreksel van de KvK staan.
  • U maakt gebruik van een andere opslaglocatie. Dit bedrijf is zelf door Skal gecertificeerd voor de opslag van biologische producten.