Mobile menu trigger

Biologische Inputlijst

Inhoud geldig vanaf 1-1-2022

De Skal inputlijst is een publieke lijst van commerciële middelen die gebruikt mogen worden in de biologische landbouw. De lijst beperkt zich tot meststoffen, bodemverbeteraars, gewasbeschermingsmiddelen en gerelateerde producten, kortweg “inputs”. Het gebruik van inputs is toegestaan wanneer andere teeltmaatregelen onvoldoende blijken. Voor gebruik van de middelen op de Skal inputlijst gelden de in Nederland van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften.

Bent u leverancier van inputs (commerciële middelen)? Klik hier voor uitleg van de inputlijst.

Heeft u biologische landbouw en gebruikt u commerciële middelen? Klik hier voor een handleiding voor de inputlijst.


Laatste update: 15-11-2021. Kijk hier voor het archief vanaf 2016


Open de inputlijst

Inhoud geldig t/m 31-12-2021

De Skal inputlijst is een publieke lijst van commerciële middelen die gebruikt mogen worden in de biologische landbouw. De lijst beperkt zich tot meststoffen, bodemverbeteraars, gewasbeschermingsmiddelen en gerelateerde producten, kortweg “inputs”. Het gebruik van inputs is toegestaan wanneer andere teeltmaatregelen onvoldoende blijken. Voor gebruik van de middelen op de Skal inputlijst gelden de in Nederland van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften.

Bent u leverancier van inputs (commerciële middelen)?

Klik hier voor uitleg van de inputlijst.

Heeft u biologische landbouw en gebruikt u commerciële middelen?

Uitleg over het gebruik van de inputlijst vindt u in deze handleiding.

Laatste update: 15-11-2021.
(EXTRA: Klik hier voor terugkijken in het archief vanaf 2016)

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle