Mobile menu trigger

Biologische Inputlijst

De Skal inputlijst is een publieke lijst van commerciële middelen die gebruikt mogen worden in de biologische landbouw. De lijst beperkt zich tot meststoffen, bodemverbeteraars, gewasbeschermingsmiddelen en gerelateerde producten, kortweg “inputs”. Het gebruik van inputs is toegestaan wanneer andere teeltmaatregelen onvoldoende blijken. Voor gebruik van de middelen op de Skal inputlijst gelden de in Nederland van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften.

Bent u leverancier van inputs (commerciële middelen)?

Klik hier voor uitleg van de inputlijst.

Gebruikt u voor in de biologische landbouw commerciële middelen?

Uitleg over het gebruik van de inputlijst vindt u in deze handleiding.

Zie direct hieronder voor het raadplegen van de inputlijst: 'Zoeken naar inputs'.
Laatste update: 01-04-2021.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle