teelt van gewassen
teelt van gewassen

Voorwaarden voor Opslag en vervoer

Voor het opslaan en vervoeren van uw biologische producten gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn er om te voorkomen dat u uw biologische producten verwisselt of verontreinigt met niet biologische producten. 

Welke  voorwaarden zijn er voor opslag?
Opslag van alleen biologische producten op uw eigen bedrijf of een ander biologisch gecertificeerd bedrijf is toegestaan. Huurt u opslagruimte, dan hoort deze opslagruimte bij uw biologische bedrijf. U meldt deze ruimte zelf aan bij Skal. Een inspecteur neemt de opslagruimte op tijdens een inspectie. 

Voor opslag van biologische en gangbare producten kunt u onder opslag informatie vinden. 

Welke voorwaarden zijn er voor vervoer?
U mag biologische bulkproducten alleen vervoeren in een gereinigde vrachtwagen. Deze reiniging moet u controleren en registreren. Verpakte producten mag u gezamenlijk met gangbare producten vervoeren. De producten moeten duidelijk zijn aangeduid