Mobile menu trigger

WNT-verantwoording

Verantwoording inzake Wet Normering Topinkomens (WNT) 2021

De WNT is van toepassing op Stichting Skal Biocontrole. Het voor Stichting Skal toepasselijke bezoldigingsmaximum over 2021: € 209.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekkingen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13de maand van de functievervulling.

A.H. Koppens - penningmeester (01/01 - 31/12) - geen dienstbetrekking ; € 11.500
K.J. Poppe - algemeen bestuurslid (01/01 - 31/12) - geen dienstbetrekking; € 10.000
N. Klijnhout - directeur (01/01 - 31/12) - dienstbetrekking; € 123.880
R.M. Bergkamp - voorzitter (01/07 - 31/12) - geen dienstbetrekking; € 7.500
I.M.C.M. Rietjens - algemeen bestuurslid (01/09 - 31/12) - geen dienstbetrekking; € 3.333
A.J. Vermuë - algemeen bestuurslid (01/09 - 31/12) - geen dienstbetrekking; € 3.333

1b.
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 tot en met 12.

R.M. Bergkamp - voorzitter (2020: 01/07 - 31/12 - 2021: 01/01 - 30/06); € 15.000
I.M.C.M. Rietjens - algemeen bestuurslid (2020: 01/09 - 31/12 - 2021: 01/01 - 31/08); € 10.000
A.J. Vermuë - algemeen bestuurslid (2020: 01/09 - 31/12 - 2021: 01/01 - 31/08); € 10.000

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De Skal WNT-verantwoording met hierin de gegevens van het betreffende jaar:


Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle