Mobile menu trigger

WNT-verantwoording

Verantwoording inzake Wet Normering Topinkomens (WNT) 2020

De WNT is van toepassing op Stichting Skal Biocontrole. Het voor Stichting Skal toepasselijke bezoldigingsmaximum over 2020: € 201.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking vanaf de 13de maand van de functievervulling.

R.J. Dortland - voorzitter (01/01 - 20/03 2020) - totale bezoldiging; € 3.750
A.H. Koppens - lid bestuur - totale bezoldiging; € 12.375
K.J. Poppe - lid bestuur - totale bezoldiging; € 10.000
S.A. Hertzberger - lid bestuur - totale bezoldiging; € 5.000
N. Klijnhout - directeur - totale bezoldiging; € 105.322

1b.
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 tot en met 12.

R.M. Bergkamp - voorzitter (01/07 - 31/12); € 7.500
I.M.C.M. Rietjens - algemeen bestuurslid (01/09 - 31/12); € 3.333
A.J. Vermuë - algemeen bestuurslid; € 3.333
B. Kroon - algemeen bestuurslid; € 4.167

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De verantwoording met hierin de gegevens van 2019 en 2020, vindt u in deze bijlage.


Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle