Mobile menu trigger

Formulier registratie ingangscontrole

Datum

Leverancier *
Naam, adres en vestigingsplaats

Leverancier *
Nummer controle-organisatie

Product
Productnaam

Product
Bio-verwijzing

Product
Traceerbare code of datum laatste handeling

Product
Hoeveelheid

Product
Verpakking gesloten?

Begeleidend document
Komen de gegevens van de levering overeen met document?

Paraaf

*de fysieke leverancier van het product

U moet als ontvanger alle biologische producten/grondstoffen controleren. U controleert de volgende punten:

  1. datum ontvangst
  2. naam leverancier en zijn adresgegevens
  3. code/nummer van de controleorganisatie leverancier
  4. biologische status
  5. traceerbare code (bijvoorbeeld t.h.t)
  6. hoeveelheid ontvangen product
  7. of de verpakking gesloten is (als dit van toepassing is)
  8. u registreert uw ingangscontrole op dit formulier ingangscontrole of digitaal.
  9. u tekent de pakbon af. Als u de pakbon aftekent, moet u een procedure hebben, waarin u minimaal deze controlepunten heeft beschreven

In uw administratie moet u de registraties van de ingangscontrole inclusief de bijbehorende CMR's en facturen bewaren.

Als tijdens de ingangscontrole blijkt dat er iets niet klopt en u twijfelt aan de biologische status van het product, neemt u contact op met uw leverancier. Indien de twijfel niet is weggenomen moet u Skal op de hoogte brengen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle