vervaardigen
vervaardigen

Bedrijf

Ieder bedrijf moet zelf een kwaliteitsplan/ kwaliteitshandboek opstellen. In het kwaliteitsplan vermeldt u alle maatregelen die garanderen dat u aan de voorschriften van de verordening kunt voldoen. U mag een afzonderlijk kwaliteitsplan maken voor de biologische processen, maar u mag het ook integreren in uw bestaande kwaliteitssysteem.

Een kwaliteitsplan bevat in in ieder geval de volgende onderdelen:

Uw bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het kwaliteitsplan. Bij het toelatingsonderzoek beoordeelt de inspecteur uw plan. Tijdens de periodieke inspecties beoordeelt de inspecteur de doeltreffendheid van de uitvoering hiervan.

Nieuwe locatie tijdig doorgeven
Geregistreerden zijn verplicht om alle wijzigingen tijdig aan ons door te geven. Wanneer er een nieuwe locatie in gebruikgenomen wordt moet dit bij ons bekend zijn voor u in deze locatie gaat produceren. Ook wanneer de nieuwe locatie op hetzelfde adres gevestigd is, moet dit voor in gebruikname bij ons bekend zijn. U kunt deze informatie verzenden naar bereiding@skal.nl. Met deze informatie kan beoordeeld worden of een toelatingsonderzoek noodzakelijk is.