product
product

Product

Om biologische producten te produceren moet u biologische ingrediënten gebruiken. Naast agrarische ingrediënten kunt u gebruik maken van enkele toegestane additieven of hulpstoffen.

Als u een producent of handelaar bent  is het nodig dat het product dat u verkoopt of produceert door Skal is goedgekeurd. Voor ieder product, moet u de productreceptuur indienen bij Skal. Uw receptuur kunt u alleen indienen via ons klantengebied. Ook voor producten die u laat produceren moet u een productregistratie bij ons aanvragen. Wij beoordelen de receptuur. Skal gaat natuurlijk vertrouwelijk om met de receptuur. Indien u gecertificeerd bent, kunt u altijd nieuwe recepturen indienen of bestaande recepturen wijzigen.
Voor handelaren die kant en klare producten doorverkopen die onder certificering en aanduiding van de leverancier vallen is een productregistratie niet vereist. Dit is onder voorwaarde dat uw eigen merk / naam niet wordt gebruikt op het etiket. Uw afnemer moet wél in staat zijn te controleren of u het product van een gecertificeerde leverancier heeft gekocht.

'Doel' per productregistratie
Om een product te registreren via het klantengebied, moeten wij weten wat het doel van uw aanvraag is. U kunt kiezen uit de doelen: eigen productie, eigen teelt of handelsproduct.
Eigen productie: bij eigen productie produceert uw bedrijf het product en verhandelt u het met een etiket met uw bedrijfsgegevens. Of u produceert het product voor een ander, maar volgens uw receptuur en u brengt het etiket van uw opdrachtgever aan. Ook producten die u deels kant- en klaar aankoopt en bijvoorbeeld zelf nog snijdt en verpakt meldt u aan in de categorie eigen productie. U geeft in de specificatie aan wat u aankoopt en wat u zelf verwerkt. Het certificaat van de leverancier voegt u in de bijlage van de aanvraag toe.
Eigen teelt: u kiest voor eigen teelt als u een product verhandelt wat van uw eigen biologische teelt afkomstig is.
Handelsproduct: u kiest voor handelsproduct als een ander gecertificeerd bedrijf het product voor u produceert en eigenaar is van de receptuur. Deze producent brengt voor u het etiket met uw bedrijfsgegevens aan. U kiest voor handelsproduct receptuureigenaar: Een gecertificeerde producent maakt en etiketteert het product voor u. U bent zelf eigenaar van de receptuur.
Handelsproduct receptuureigenaar:
Een gecertificeerde producent produceert en etiketteert het product voor u. U heeft zelf de receptuur ontwikkeld.

Per doel zijn verschillende documenten nodig ter onderbouwing van de productregistratie. Voor het beoordelen van uw aanvraag hebben wij de volgende bijlagen nodig:
o    In de bijlage van de aanvraag moet u het bio-certificaat toevoegen waaruit blijkt dat uw leverancier gecertificeerd is voor het product/ ingrediënt. De gegevens moeten gekoppeld kunnen worden aan uw opgave in de productspecificatie. Per ingrediënt geeft u daarom aan van welke leverancier u het koopt. Verhandelt uw leverancier het product alleen maar door? Dan moet het bio-certificaat van zijn leverancier ook toegevoegd worden.
o    Bij samengestelde ingrediënten, -additieven en -technische hulpstoffen moeten de technische productsheets worden bijgevoegd bij de aanvraag. Deze gegevens moeten inhoudelijk gekoppeld kunnen worden aan de opgave in de productspecificatie.
o    Bij natuurlijk aroma moet u een technische productsheet  toevoegen waaruit blijkt dat het een natuurlijk aroma is en voldoet aan Verordening 1334/2008.
o    Bij een handelsproduct receptuureigenaar moet u een bio-certificaat van de producent toevoegen. In de productspecificatie moet u duidelijk aangeven bij welke gecertificeerd bedrijf het product geproduceerd wordt.
o    Als uw leverancier het product of ingrediënt alleen doorverhandelt, moet u het bio-certificaat van zijn leverancier toevoegen waarmee kan worden vastgesteld dat deze een biologische certificering heeft.
o    Bij een “bereid met-product” moet u een een technische productsheet toevoegen van alle gangbare ingrediënten waarmee wij een beoordeling op additieven kunnen maken.