varkens
varkens
varkens 2
varkens 2

Herkomst

U koopt biologische dieren aan. Als er onvoldoende varkens voor vermeerdering zijn, mag u met een ontheffing gangbare vrouwelijke dieren aanvoeren die nog niet hebben geworpen. U mag maximaal 20% van het aanwezige aantal volwassen varkens per jaar aanvoeren. De omschakelingsperiode voor varkens (zeugen) is 6 maanden.

Vleesvarkens (biggen) moet u altijd biologisch kopen.

In uitzonderlijke situaties kunt u wat meer gangbare varkens voor vermeerdering aankopen:

  • Als u uw bedrijf voor meer dan 30% uitbreidt, mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben geworpen.
  • Als u verandert van ras mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben geworpen.
  • Als u rassen heeft die voor de landbouw verloren dreigen te gaan mag u maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Het ras dat u aanvoert moet voorkomen op de lijst van zeldzame huisdierrassen (www.szh.nl). Deze dieren mogen al hebben geworpen. Wel moet u aantonen dat het om stamboekvee gaat.
  • Als u te maken krijgt met grote sterfte door gezondheidsproblemen of een ramp.

Als één van deze situaties voor u van toepassing is, kunt u een ontheffing aanvragen. Pas na onze goedkeuring kunt u de dieren aankopen.

Mannelijke dieren voor de fokkerij mag u zowel biologisch als gangbaar kopen. U moet de dieren wel volledig biologisch houden. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.