Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

USDA: antibioticavrije zuivel

Voor de export van biologische zuivel aan Amerika moet u aantonen dat de zuivel antibioticavrij is. Dit kan door bij ons een antibioticavrij-verklaring aan te vragen. Op deze pagina leest u meer over hoe u de antibioticavrij-verklaring kunt krijgen.

Hoe krijg ik een antibioticavrij certificering?
Om een antibioticavrij- certificering te krijgen voor de productie in uw biologische melkveehouderij moet u het volgende doen:

Stap 1: u maakt een werkplan
In het werkplan beschrijft u hoe u de onderstaande aanvullende regelgeving  op u bedrijf gaat borgen. Stuur het werkplan digitaal aan landbouw@skal.nl met een verzoek tot beoordeling. Na de beoordeling krijgt u bericht van ons. Na een goedkeuring van het werkplan volgt een aanvullende inspectie op antibioticavrije biologische productie. De kosten van de beoordeling en de inspectie vindt u in ons tarievenblad. Er wordt een afspraak met u gepland. Indien mogelijk wordt deze afspraak inspectie gecombineerd met de jaarlijkse inspectie. In dat geval zullen de kosten lager zijn en wordt alleen de extra inspectietijd gefactureerd.  Is uw plan niet goedgekeurd dan krijgt u geen verklaring voor antibioticavrije biologische productie. U kunt opnieuw een werkplan indienen.

Stap 2 Skal neemt een certificatiebesluit
Op basis van het door u ingestuurde werkplan besluiten we om de antibioticavrije productie wel of niet te certificeren. Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet zal het besluit positief uitpakken. We zullen de antibiotica vrije productie toevoegen aan uw certificaat. Let op: u mag pas melk als antibioticavrij verhandelen als u daar daadwerkelijk voor bent gecertificeerd

Stap 3 Skal voert een aanvullende inspectie uit
Tijdens de aanvullende inspectie beoordelen we na drie of vier maanden of u de processen uit uw werkplan praktisch toepast in uw bedrijfsvoering.

Stap 4 Skal controleert uw antibioticavrije productie tijdens de jaarlijkse inspectie
Zolang u voor de antibioticavrije productie bent gecertificeerd zal Skal de hierboven beschreven voorwaarden meenemen in de jaarlijkse inspecties die we op uw bedrijf uitvoeren. Wanneer tijdens de inspectie blijkt dat u niet meer voldoet aan de voorwaarden kan de antibioticavrije certificering worden ingetrokken. Dit betekent dat de dieren op uw bedrijf nooit meer in aanmerking kunnen komen voor de antibioticavrije certificering.

Dit is de aanvullende regelgeving voor de productie van antibioticavrije melk:

Omschakeling van biologische dieren
Omschakeling van de dieren van een biologische productiemethode naar een antibioticavrije productiemethode conform USDA (United States Department of Agriculture) NOP (National Organic Program) duurt 12 maanden. U geeft ons het bewijs dat u de afgelopen 12 maanden geen antibiotica heeft toegepast. Indien akkoord registreert Skal uw bedrijf als een USDA NOP waardig bedrijf. Deze informatie moet u ook overleggen aan uw afnemer. Daarnaast stuurt u ons het behandelplan van uw bedrijf. Let op: dieren die eenmaal zijn omgeschakeld naar de antibioticavrije productiemethode, maar onverhoopt toch antibiotica krijgen toegediend,  kunnen nooit meer deelnemen aan het antibioticavrije programma.

Behandelplan dieren
U gebruikt geen antibiotica meer op uw bedrijf. In overleg met uw veterinair stelt u een behandelplan op. In dit behandelplan moet komen te staan:
-      Hoe u de mogelijk op uw bedrijf voorkomende aandoeningen bij uw melkvee zonder antibiotica gaat bestrijden
-      Wanneer onverhoopt toch antibiotica moet worden gebruikt: hoe u de eventueel behandelde dieren aantoonbaar identificeert en uit de kudde verwijdert en deze dieren en hun producten volledig gescheiden houdt
-      Hoe  u er zorg voor draagt dat de aanvoer van dieren van buiten uw bedrijf in lijn is met de aanvullende voorwaarden
U mag uw huidige bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan gebruiken, mits de bovengenoemde onderdelen hierin zijn opgenomen.

Aanvoer van dieren
U mag slechts vrouwelijke dieren aanvoeren die:
-      Afkomstig zijn van een USDA NOP antibioticavrij biologisch bedrijf
-      Antibioticavrije jonge kalveren: kalveren waarvan u kunt aantonen dat deze nooit antibiotica hebben gehad en ook het moederdier in de laatste drie maanden van de dracht niet is behandeld met antibiotica
-      Afkomstig zijn van een biologische rundveehouderij en die aantoonbaar minimaal de laatste 12 maanden geen antibiotica hebben gehad

Medicijnregistratie
U moet een overzichtelijke registratie bijhouden welke middelen u bij welk dier waarom heeft toegepast, inclusief de dubbele wachttermijnen. Dit moet u ook al doen voor de huidige Europese biologische regelgeving

Dieradministratie
U moet een overzichtelijke dieradministratie bijhouden en per dier aangeven of ze wel of niet antibioticavrij zijn.

Afvoer melk
In geval van meerdere melkstromen (dus melk van antibioticavrije dieren en melk van dieren die niet onder de antibioticavrije certificering vallen) op uw bedrijf moet u ervoor zorgen dat de afvoer van de antibioticavrije melk aantoonbaar volledig gescheiden is van andere melksoorten. Ook wanneer uw antibioticavrije geproduceerde melk met melk van andere bedrijven wordt vervoerd, moet u aan kunnen tonen dat de melkstromen gescheiden blijven.

Vermenging/verwisseling
Vermengingen of verwisselingen van antibioticavrije melk met andere melkstromen moeten direct aan Skal worden gemeld. Skal zal tijdens de inspectie uitgebreid stil staan bij de afzet van de melk wanneer u meerdere melkstromen heeft.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over de certificering voor de antibioticavrije productie kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Landbouw.

Meer lezen?
Klik hier voor de Europese richtijn voor antibioticavrije export naar de VS