inspecteur veeteelt
inspecteur veeteelt

Voorbereiding jaarlijkse inspectie voor veehouders

Een goede voorbereiding van de inspectie is van groot belang om de inspectie en rapportage vlot te kunnen afhandelen. Hoe lang de jaarlijkse inspectie op uw bedrijf duurt hangt af van de grootte van uw bedrijf en de manier waarop wij uw procedures en documenten kunnen beoordelen. Hieronder staat voor de landbouw een overzicht van documenten en procedures die u tijdens de inspectie voor de inspecteur inzichtelijk moet hebben.

Wij kunnen gebruik maken van digitale gegevens, zorg dat u inlogcodes/wachtwoorden van bijv. RVO (Voorheen DR-loket), online managementpaketten, klantgebieden leveranciers bij de hand hebt. Het is niet noodzakelijk om alles uit te printen voor de inspectie. Eventueel kan de inspecteur op zijn eigen laptop inloggen als u dit wilt.

Dit is wat wij in willen zien tijdens de inspectie:

 • Perceelsregistratie/teeltplan van het lopende jaar en het vorige jaar. Wanneer landbouwtellingsplichtig, de actuele Gecombineerde Opgave (RVO)
 • Overzicht aan– en afvoer dierlijke mest (verklaring herkomst dierlijke mest). Eventueel productie mest van eigen dieren (biologisch of gangbaar)
 • Aanvoer/registratie van andere meststoffen
 • Eigen berekening gebruik % A-meststoffen
 • Aanvoer/registratie van gewasbeschermingsmiddelen
 • Aanvoer van zaaizaad, vegetatief teeltmateriaal (pootgoed) en plantgoed
 • Eigen verklaringen, afrekeningen en afleverbewijs van afgevoerde producten
 • Afleverbonnen en samenstelling van aangekochte voeders
 • Veeregistratie, aan– en afvoer van dieren (managementsysteem)
 • Medicijnregistratie en logboek/veeartsadministratie
 • Jaargemiddelde dierdagdosering per dierjaar DD/DJ (bijvoorbeeld brief PVE voor bio vleeskuikens, uitdraai van MediRund voor bio runderen, uitdraai InfoVarken / DGBase voor biovarkens, etc.)
 • Klachtenregistratie
 • Kopie certificaat leveranciers: Op ons klantengebied kunt u uw certificatiegegevens delen met uw Nederlandse afnemers. Uw afnemer kan dan uw certificaat online inzien en krijgt een e-mail van Skal zodra er iets aan uw certificaat is veranderd. Natuurlijk kunt u uw Nederlandse toeleveranciers ook vragen hun certificaatgegevens met u te delen via het klantengebied. Zo kunt u de actuele certificaten van uw Nederlandse  toeleveranciers tonen aan onze inspecteurs. U vindt deze  service door in te loggen op de website. Na de inlog gaat u naar ‘Certificaten uit mijn netwerk’. Daar vindt u een handleiding en kunt u aangeven met wie u uw certificaatgegevens wilt delen.
 • Als u handelingen (bv: opslag/sorteren) door andere bedrijven laat doen: kopie van een geldig certificaat van dat bedrijf.
 • Als u producten bereidt of laat bereiden: productspecificaties, processchema’s, kopie certificaat leveranciers ingrediënten

Daarnaast voor mestgebruik moet u de inspecteur het volgende laten zien:

 • Overzichten van ontvangen en afgevoerde dierlijke mest uit Mijn Dossier (LNV-Loket).
 • Een overzicht waarop u aangeeft wat biologische en wat gangbare mest is. Dit kunt u bijvoorbeeld aangeven op het overzicht van ontvangen en afgevoerde dierlijke mest uit Mijn Dossier.
 • Alle bijbehorende VDM’s (Vervoersbewijzen Dierlijk Mest), op volgorde van het gebruikte overzicht.
 • Ingevulde eigen verklaring (bijvoorbeeld verklaring van herkomst van dierlijke mest), gekoppeld aan de bijbehorende VDM. De inspecteur moet een duidelijke koppeling kunnen maken tussen de eigen verklaring en de VDM.
 • Analyserapporten mest, logisch gerangschikt.