grasland
grasland

Grasland en gewassen

Voordat u een biologisch perceel, gewas of product heeft, moet u eerst "omschakelen". Dit betekent dat u zich houdt aan alle biologische regels, maar dat uw percelen nog niet biologisch zijn. Pas na de vastgestelde periode is uw perceel biologisch. 

Wilt u meer informatie over de volgende onderwerpen, klik dan op de link:
Omschakelperiode 
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Vruchtwisseling
Teeltmaatregelen
Gewasbescherming
Plantversterkers
Teelt altijd in de bodem
Overige middelen (reiniging, smeermiddelen, brandstof)