Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Tarieven

Onze tarieven zijn op te splitsen naar eenmalige kosten en jaarlijkse kosten.
In ons tarievenblad  kunt u alle tarieven terugvinden.

U start met biologisch ondernemen en registreert zich bij Skal, wat betaalt u het eerste jaar?

Eénmalige registratiebijdrage
Deze bijdrage betaalt u voor:
-         het beoordelen van de aanvraag, controleren van de bedrijfsgegevens
-         het aanmaken van een digitaal dossier
-         de voorbereiding en planning van het toelatingsonderzoek
-         de inspectie/het toelatingsonderzoek: voorrijkosten en inspectietijd. De éénmalige registratiebijdrage is inclusief 2 inspectie-uren, duurt de inspectie langer dan wordt deze extra tijd in rekening gebracht
-         de beoordeling van het inspectierapport dat de inspecteur maakt van het toelatingsonderzoek
Voor extra locaties, spoedprocedure en het beoordelen van nagestuurde informatie worden de extra kosten bij u in rekening gebracht.

Jaarlijkse abonnementsbijdrage
Vanaf het moment van registratie bent u jaarlijkse abonnementsbijdrage verschuldigd. Dit bedrag staat in verhouding tot de periode van uw registratie. Dus als u laat in het jaar registreert, betaalt u minder dan wanneer u uw bedrijf aan het begin van dat jaar registreert. Deze bijdrage betaalt u voor:
-         het risicogericht toezicht: toezicht dat niet direct toe te rekenen is aan één geregistreerde, maar dat dient om de betrouwbaarheid van de gehele sector te verhogen:
gerichte inspecties op basis van risicogerichte thema’s
afhandeling van meldingen (o.a. over niet-toegestane stoffen)
analysekosten van monsternames
-         het up to date houden van informatie over regelgeving, opstellen van interpretaties en reglementen en de communicatie daarover door Skal
-         de financiële administratie van Skal
-         het beantwoorden van vragen door de kantoormedewerkers van Skal (telefonisch en per e-mail), oftewel onze helpdesk
De jaarlijkse abonnementsbijdrage verschilt per type bedrijf. U kunt terugvinden welk bedrag voor uw bedrijf geldt in ons Tarievenblad 2017.

U bent al geregistreerd bij Skal, wat zijn uw jaarlijkse kosten?

Jaarlijkse abonnementsbijdrage
U betaalt elk jaar de jaarlijkse abonnementsbijdrage. Deze bijdrage betaalt u voor:
-         het risicogericht toezicht: toezicht dat niet direct toe te rekenen is aan één geregistreerde, maar dat dient om de betrouwbaarheid van de gehele sector te verhogen:

  • gerichte inspecties op basis van risicogerichte thema’s
  • afhandeling van meldingen (o.a. over niet-toegestane stoffen)
  • analysekosten van monsternames

-         het up to date houden van informatie over regelgeving, opstellen van interpretaties en reglementen en de communicatie daarover door Skal
-         de financiële administratie van Skal
-         het beantwoorden van vragen door de kantoormedewerkers van Skal (telefonisch en per e-mail), oftewel onze helpdesk
De abonnementsbijdrage verschilt per type bedrijf. U kunt terugvinden welk bedrag voor uw bedrijf geldt in ons Tarievenblad 2017.

Jaarlijkse inspectiekosten
De jaarlijkse inspectiekosten bestaan uit:
-         een starttarief: voor de planning van de inspectie, de voorrijkosten en de beoordeling van het inspectierapport op kantoor
-         de inspectietijd met een minimum van 1 uur
Als er in 1 bezoek extra locaties worden geïnspecteerd dan bestaan de kosten uit:
-         administratieve afhandeling van het extra inspectierapport
-         extra inspectietijd

Overige kosten
Als Skal extra activiteiten voor u verricht die in het tarievenblad zijn opgenomen dan ontvangt u daarvoor een factuur.

N.B. aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige weergave verwijst Skal naar het tarievenblad.