Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Tarieven

Onze tarieven zijn op te splitsen naar eenmalige kosten en jaarlijkse kosten.
In ons tarievenblad kunt u alle tarieven terugvinden.

U start met biologisch ondernemen en registreert zich bij Skal, wat betaalt u het eerste jaar?

Eénmalige registratiebijdrage
Deze bijdrage betaalt u voor:
-         het beoordelen van de aanvraag, controleren van de bedrijfsgegevens
-         het aanmaken van een digitaal dossier

Toelatingsonderzoek
U betaalt:
-        de kosten van het toelatingsonderzoek. Deze bestaan uit een vast starttarief plus de kosten van de inspectietijd. De inspectietijd wordt berekend op basis van de bestede tijd.
-          de beoordeling van het inspectierapport dat de inspecteur maakt van het toelatingsonderzoek

Voor extra locaties, spoedprocedure en het beoordelen van nagestuurde informatie worden extra kosten bij u in rekening gebracht. 

Jaarlijkse bijdrage
Vanaf het moment van registratie bent u een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Dit bedrag staat in verhouding tot de periode van uw registratie. Dus als u laat in het jaar registreert, betaalt u minder dan wanneer u uw bedrijf aan het begin van dat jaar registreert. Deze bijdrage betaalt u voor:
-         het risicogericht toezicht: toezicht dat niet direct toe te rekenen is aan één geregistreerde, maar dat dient om de betrouwbaarheid van de gehele sector te verhogen
-         het up to date houden van informatie over regelgeving, opstellen van interpretaties en reglementen en de communicatie daarover door Skal
-         de financiële administratie van Skal
-         het beantwoorden van vragen door de kantoormedewerkers van Skal (telefonisch en per e-mail), oftewel onze helpdesk
De jaarlijkse bijdrage verschilt per type bedrijf. U kunt terugvinden welk bedrag voor uw bedrijf geldt in ons Tarievenblad.

U bent al geregistreerd bij Skal, wat zijn uw jaarlijkse kosten?

Jaarlijkse bijdrage
U betaalt elk jaar de jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage betaalt u voor:
-         het risicogericht toezicht: toezicht dat niet direct toe te rekenen is aan één geregistreerde, maar dat dient om de betrouwbaarheid van de gehele sector te verhogen.
-         het up to date houden van informatie over regelgeving, opstellen van interpretaties en reglementen en de communicatie daarover door Skal.
-         de financiële administratie van Skal
-         het beantwoorden van vragen door de kantoormedewerkers van Skal (telefonisch en per e-mail), oftewel onze helpdesk

De bijdrage verschilt per type bedrijf. U kunt terugvinden welk bedrag voor uw bedrijf geldt in ons Tarievenblad.

Jaarlijkse inspectiekosten
De jaarlijkse inspectiekosten bestaan uit:
-         een vast starttarief: voor de planning van de inspectie, de voorrijkosten en de beoordeling van het inspectierapport op kantoor
-         de inspectietijd met een minimum van 1 uur
Als er in 1 bezoek extra locaties worden geïnspecteerd dan bestaan de kosten uit:
-          administratieve afhandeling van het extra inspectierapport
-          kosten extra inspectietijd

Overige kosten
Als Skal extra activiteiten voor u verricht die in het tarievenblad zijn opgenomen dan ontvangt u daarvoor een factuur.

N.B. aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige weergave verwijst Skal naar het tarievenblad.