Mobile menu trigger

Overtreding melden

Voor consumenten

Bent u een consument van biologische producten en heeft u het vermoeden dat een product niet écht bio is? Mailt u dan naar: biologischevragen@bionext.nl.

Voor biologische bedrijven

Als u het vermoeden heeft dat een product dat door uw bedrijf gekocht, geïmporteerd, geproduceerd of bereid is niet aan de eisen van biologische productie voldoet, dan bent u (volgens de verordening 889/2008 artikel 91.1) verplicht om Skal hier onmiddellijk over te informeren. In deze verordening staat namelijk dat als u dit vermoeden heeft, u procedures in moet leiden om elke aanduiding betreffende de biologische productiemethode van dat product te verwijderen of om het product af te zonderen en te identificeren. Dit betekent dat u zelf het product moet blokkeren en dit direct moet melden aan Skal en meewerken aan het onderzoek. U mag het product pas gaan verwerken, verpakken of in de handel brengen nadat de door u aangeleverde informatie ons ervan heeft overtuigd dat het een zuiver biologisch product is en de twijfel is weggenomen. Ondertussen kan Skal eisen dat het product niet als biologisch in de handel wordt gebracht.

In uw online omgeving mijn.skal.nl vragen wij u uw melding te registreren. Graag hierbij een heldere toelichting op de traceerbaarheid en het bewijsmateriaal toevoegen als bijlage. Voor iedere melding zijn verschillende documenten van belang. Tijdens de registratie van uw melding wordt gevraag deze betreffende documenten en/of foto’s toe te voegen. Voorbeelden hiervan zijn: Certificaat van Invoer, facturen, officiële transportdocumenten (bijvoorbeeld: CMR, bill of lading), analyseresultaten. Indien van toepassing vragen wij om een duidelijk overzicht van afnemers als bijlage in uw registratie.

Melden van niet-gecertificeerde bedrijven

Heeft u het idee dat een bedrijf biologische producten aanbiedt, maar hier niet voor is gecertificeerd? Mail dan naar: attenderingen@skal.nl. Wij attenderen bedrijven op de certificeringsplicht.

Anoniem melden van fraude

Zoals hiervoor weergegeven kunt u voor het melden van twijfels over de bio-status van een product contact opnemen met Skal. Wilt u anoniem melding maken van grootschalige of structurele fraude? In geval van vermeende fraude heeft u aanwijzingen dat gangbare producten opzettelijk als bio worden aangeboden. Kunt u aantonen dat een Nederlands bedrijf structureel gangbare producten verkoopt als biologisch, maar wilt u dit liever anoniem melden? Neem hiervoor contact op met het team Criminele inlichtingen van de NVWA, Inlichtingen en Opsporingsdienst. Anonimiteit kan van belang zijn als bekendmaking van uw identiteit mogelijk verregaande persoonlijke consequenties heeft, zoals ontslag of bedreiging. U kunt het TCI 24 uur per dag bereiken op 06-13449477.

Overige

Valt uw vraag of melding niet in bovenstaande categorieën stuur dan een e-mail naar: notifications@skal.nl

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle