Mobiel menu trigger

Twijfel over de biologische status van een product

Voor consumenten

Wilt u graag weten wat ‘biologisch’ betekent en hoe u biologische producten herkent? Bezoek dan de website van het voedingscentrum.

Bent u een consument van biologische producten en heeft u bewijs dat een product dat u heeft gekocht niet écht biologisch is? Stuur dan een mail met ondersteunend bewijsmateriaal (foto van het product, foto van het etiket, naam van de winkel waar u het hebt gekocht, kassabon) naar toezicht@skal.nl

Voor biologische bedrijven

Als u het vermoeden heeft dat een product dat door uw bedrijf gekocht, geïmporteerd, geproduceerd of bereid is niet aan de eisen van biologische productie voldoet, dan bent u verplicht om Skal hier onmiddellijk over te informeren.

Dit kunt u doen via mijn Skal. Daar kunt u kiezen uit zes type meldingen:

In alle gevallen van twijfel aan de biologische status schrijft de EU Verordening 2018/848 voor dat u het product blokkeert en niet verder in de handel brengt. Ook dient u uw afnemers te informeren dat zij het product dienen te blokkeren totdat de twijfel over de biologische status is weggenomen.

Heeft u vragen over het doen van een melding of over de status van uw product? Mail dan naar: notifications@skal.nl

Twijfel aan de biologische status van een product kan pas weggenomen worden als er gedegen onderzoek heeft plaats gevonden.

Team Meldingen

Melden van niet-gecertificeerde bedrijven

Heeft u het idee dat een bedrijf biologische producten aanbiedt, maar hier niet voor is gecertificeerd? Mail dan naar: attenderingen@skal.nl. Wij attenderen bedrijven op de certificatieplicht.

Anoniem melden van fraude

Verdenkt u iemand van het verkopen van gangbare producten als biologisch? Of kunt u het bewijzen? Als die fraude omvangrijk is, of langere tijd duurt, kan het belangrijk zijn om anoniem te blijven. Anoniem melden van een vermoeden van ernstige fraude kan bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de NVWA, hier kunt u uw vermoeden anoniem delen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de autoriteit voor voedselveiligheid, opsporing en strafrechtelijk onderzoek, met inbegrip van fraude en financiële misdrijven op het gebied van biologische levensmiddelen en biologische diervoeders.

Overige

Valt uw vraag of melding niet in bovenstaande categorieën stuur dan een e-mail naar: toezicht@skal.nl

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle