vacature
vacature

Vacature voorzitter bestuur Skal Biocontrole

13 January 2020

Skal Biocontrole zet zich als onafhankelijk toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Skal is een privaatrechtelijk Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) van het ministerie van LNV, in de rechtsvorm van een stichting. Het bestuur  bestaat uit een voorzitter, penningmeester, en 3 leden. De dagelijkse leiding van Skal is in handen van een directeur die leiding geeft aan ruim 60 medewerkers. Tevens is er sinds kort een Adviesraad van bij Skal aangesloten ondernemers (de zgn. geregistreerden) en consumentenvertegenwoordigers.

Per 1 juli 2020 ontstaat er door het vertrek van de huidige voorzitter een vacature voor de

voorzitter van het bestuur

Profielschets

Gezocht wordt een voorzitter die:

  • Affiniteit heeft met de biologische sector en aantoonbare kennis heeft van tenminste één van de schakels van de biologische sector (land- en tuinbouw, handel, verwerking, en/of retail);
  • Aantoonbare ervaring heeft met certificerende en/of toezichthoudende organisaties, liefst in het voedsel- of agrarische domein.
  • Een goede en ervaren voorzitter is, een teambuilder vanuit samenbindend leiderschap
  • Een goede primaire sparringpartner voor de directeur is vanuit coachend leiderschap
  • Ervaring heeft met het leiding geven aan een organisatie en die visie heeft op organisatieontwikkeling;
  • Omgevingssensitief is;
  • Beschikt over politiek-bestuurlijke ervaring en daarbij ervaring heeft in omgang met “het Haagse”, in het bijzonder met LNV;
  • Beschikt over een goed en relevant netwerk.

En die daarnaast beschikt over de volgende algemene competenties die in het bestuur worden gevraagd:

• Een academisch werk- en denkniveau;
• Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
• Voldoende inzicht in corporate governance in bijzonder met betrekking tot taken en rollen tussen bestuur en directeur;
• Een kritisch analytisch oordeelsvermogen om het beleid van Skal en het functioneren van de directeur te beoordelen;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• De vaardigheid te kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag.

Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij collegiaal en integer kunnen opereren en als team verbindend en met gezag en uitstraling kunnen opereren.
Bestuurdersleden mogen niet direct-, dan wel indirect betrokken zijn bij, of belangen hebben in de productie- of verhandeling van biologische producten. De voordracht van de voorzitter door het bestuur behoeft de goedkeuring van de minister van LNV.  

Informatie
Het bestuur vergadert in beginsel 6 keer per jaar. De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 15.000 per jaar. Daarnaast worden reiskosten vergoed á €0,19 per km. Voor nadere inlichtingen kunt u per e-mail  contact zoeken met de huidige voorzitter R. Dortland (rob.dortland@gmail.com) of een van de andere bestuursleden. Deze vacature staat open tot 1 maart 2019.

Solliciteren op deze vacature