vacature
vacature

Leden van de Advies Raad

22 August 2019

Stichting Skal Biocontrole houdt wettelijk toezicht op meer dan 5000 biologische bedrijven in Nederland. Ze doet dit door ondernemers te informeren en bedrijven te inspecteren, te beoordelen en zo nodig te sanctioneren. De missie van Stichting Skal is het bevorderen van de betrouwbaarheid van het bio-product.
Het bestuur van Skal heeft een nieuwe governance-structuur opgezet in overleg met het ministerie van LNV en vertegenwoordigers van de biologische sector. In deze nieuwe opzet is binnen Skal behoefte aan een Advies Raad, die advies uitbrengt aan het bestuur en de directeur van Skal. Het advies zal betrekking hebben op de onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van de certificering, de inrichting van de certificering en het toezicht op de betrouwbaarheid van biologische producten. De Advies Raad mag maximaal uit 20 leden bestaan waarin er een evenredige vertegenwoordiging is tussen primaire en secundaire productie, handel, winkels en de consument.

Het bestuur van Skal heeft Ineke Mastenbroek aangesteld als onafhankelijk voorzitter van deze Advies Raad. Zij combineert een uitstekende kennis van het politiek-bestuurlijke speelveld binnen de agrarische sector met ervaring op het gebied van toezicht en certificering, ondernemerschap en innovatie.

Stichting Skal is op korte termijn op zoek naar:

leden van de Advies Raad

Het bestuur van Skal zoekt leden die

- Geregistreerd zijn bij Skal en/of vertegenwoordiger zijn van een groep geregistreerden en/of vertegenwoordiger zijn van een (biologische) consumentenorganisatie.
- Affiniteit hebben met de missie en het werk van Skal
- Bereid en in staat zijn om over het eigen bedrijfsbelang en de belangen van de eigen keten heen te kijken en mee te denken over het grotere geheel.
- Ervaring of aantoonbare affiniteit hebben met de bestuurlijke omgeving van de biologische sector.

Leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. 

De Advies Raad komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een onkostenvergoeding.

Geïnteresseerden kunnen tot 25 september 2019 een brief met beweegredenen en c.v. sturen naar Bestuur Skal, t.a.v. de heer Dortland (voorzitter), Postbus 384, 8000 AJ  Zwolle of natuurlijk door te reageren via de button hieronder.
Voor een uitgebreide profielschets kunt u contact opnemen met Linda Weersink (administratief medewerker P&O) via werving@skal.nl.
Meer informatie over de functie is verkrijgbaar bij mevrouw I. Mastenbroek, voorzitter Advies Raad, e-mail imastenbroek@solcon.nl 

Solliciteren op deze vacature