Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Sancties en tuchtrecht

Sanctiereglement Skal: wanneer volgt welke sanctie?
Skal heeft van de overheid de taak gekregen toezicht te houden op de biologische sector. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het Skal-Reglement Certificatie en Toezicht. Een onderdeel van dit reglement in het sanctiesysteem.
De biologische sector kenmerkt zich door een hoge naleving van de regels. Maar: als een bio-ondernemer de regels overtreedt, kan een sanctie volgen. De sanctie hangt natuurlijk af van de ernst van de overtreding. Er zijn 3 types afwijkingen: lichte , ernstige en kritieke afwijkingen . Wanneer een afwijking binnen een bepaalde periode opnieuw wordt geconstateerd, wordt de afwijking verzwaard. Zo kan een lichte afwijking ernstig worden.  En een ernstige afwijking kritiek. Bio-ondernemers moeten elke afwijking zo snel mogelijk aantoonbaar corrigeren, binnen de door ons gestelde periode.  Het intrekken en opschorten van certificatie doen we alleen bij kritieke afwijkingen.
De rol van de inspecteur richt zich op het constateren van feiten en omstandigheden en niet op sanctionering. De sanctie wordt bepaald door Team Certificering op basis van de observaties van een inspecteur.

Wat is een lichte afwijking?
Een kleine afwijking van de bio-regelgeving die niet van invloed is op het product. Deze afwijking moet uiterlijk binnen 12 maanden worden hersteld.

Wat is een ernstige afwijking?
Een ernstige afwijking in het biologische bedrijfsproces waarbij de bio-regelgeving niet is nageleefd. Hoewel het bedrijfsproces verbeterd moet worden, is de bio-status van de producten niet in het geding. De afwijking moet binnen de gestelde termijn zijn hersteld.

Wat is een kritieke afwijking?
Het product of bedrijfsproces voldoet niet aan de eisen. De basisprincipes van de biologische (landbouw)productie worden geschonden. Het product/ perceel verdient de bio-status niet en wordt gedecertificeerd.
Elke verwijzing naar de biologische productiemethode moet van de betreffende producten verwijderd worden. Bij meerdere kritieke afwijkingen of herhaling van de kritieke afwijking wordt het bio-certificaat van het betrokken bedrijf ingetrokken.
Een kritieke afwijking kent geen herstelperiode, het betrokken bedrijf moet per direct haar werkwijze aanpassen.

Wilt u meer lezen over afwijkingen en bijbehorende sancties? Lees dat het Skal-reglement Certificatie en Toezicht.

Tuchtgerecht
Het tuchtgerecht maakt onderdeel uit van het sanctiereglement van Skal en draagt er toe bij dat bedrijven die zich niet aan de biologische wetgeving houden kunnen worden gesanctioneerd. Het economisch genoten voordeel kan worden meegenomen in de hoogte van de boete. Naast het opleggen van een boete, kan het tuchtgerecht ook andere maatregelen opleggen, zoals een berisping, openbaarmaking van de uitspraak, op kosten van de betrokkene, en het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene, op zijn kosten, voor ten hoogste twee jaar.

De tuchtrechtelijke procedure is geregeld in de Landbouwkwaliteitswet, het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet en het Skal-Tuchtrechtreglement