Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Verwerken van persoons- en bedrijfsgegevens

Privacybeleid: gebruik van onze diensten als toezichthouder

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Skal Biocontrole of gebruik maakt van onze (contact-) formulieren, vragen we u om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het managementsysteem van Skal en gebruikt om onze taken als toezichthouder te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Skal en de volgens de relevante wet- en regelgeving betrokken partijen die in het kader van onze rol van toepassing zijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Skal.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen (met uitzondering van gegevens die we in het kader van het uitvoeren van onze wettelijke taken verplicht zijn te archiveren). In dat geval kunt u contact met ons opnemen.Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere berichtgeving ons privacy beleid aan te passen.