Over ons 2015
Over ons 2015

Vrijstelling voor mestverwerkingsplicht voor biologische veehouders

23 December 2014

Voor biologische veehouders geldt een uitzondering op de mestverwerkingsplicht.

Waarom deze uitzondering?
Bij een overschot aan mest moet de veehouder deze laten verwerken. De biologische landbouw gaat uit van grondgebonden productie. Een biologisch veebedrijf mag dus helemaal geen mestoverschot hebben. Als er wel een mestoverschot is, moet de veehouder afzet geregeld hebben bij een ander biologisch bedrijf. Als de biologische veehouder dit niet goed geregeld heeft, voldoet hij niet aan de biologische normen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd tijdens de Skal-inspectie.

Nieuws