Over ons 2015
Over ons 2015

Voor landbouwers: geen actualisatie mestforfaits per 1-1-2019

26 July 2018

Uit een brief die Minister Schouten van LNV recent aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over o.a. de actualisatie van de mestforfaits, blijkt dat zij heeft besloten om de forfaitaire excretiegetallen niet per 1 januari 2019 te actualiseren. Dit vanwege de gevolgen die dit zou hebben in het fosfaatrechtenstelsel. Daarbij komt dat voor actualisatie van de forfaitaire excretiegetallen eerst aanvullend onderzoek naar gasvormige stikstofverliezen nodig is. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet voert dit onderzoek uit en de resultaten zijn op zijn vroegst eind dit jaar beschikbaar. In de loop van volgend jaar zal de Minister opnieuw bezien wanneer een actualisatie van de forfaitaire excretiegetallen aan de orde kan zijn.

De forfaitaire excretiegetallen zijn vastgelegd in de regeling dierlijke producten. De regeling dierlijke producten van 2012 is dus nog steeds van kracht, de normen uit deze regeling zijn ook opgenomen in de bijlagen bij het infoblad rundveehouderij (bladzijde 20). Tijdens de Skal-inspectie gebruikt de inspecteur het rekenprogramma Biocount om de stikstofproductie te berekenen. De normen uit de regeling dierlijke producten zijn hierin opgenomen.  

Nieuws