Over ons 2015
Over ons 2015

Voor appeltelers: ontheffingen voor appelbomen plantjaar 2016 aanvragen voor 1 juli

22 June 2015

Denkt u eraan dat u uw biologische appelbomen voor het plantseizoen 2016-2017 voor 1 juli 2015 besteld? Alleen als u voor 1 juli van het voorafgaande jaar biologische appelbomen heeft besteld en het niet lukt om biologisch materiaal te bestellen, kunt u bij Skal voor juli 2015 ontheffing aanvragen voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal in het plantseizoen 2016-2017. Hiervoor dienen bij de ontheffingsaanvraag schriftelijke verklaringen van tenminste twee producenten van biologische vruchtbomen gevoegd te worden waaruit blijkt dat de gevraagde appelbomen tijdig besteld zijn, maar niet biologisch geleverd kunnen worden. 

Regels voor het aanvragen van een ontheffing voor appelbomen
Heeft u als teler aantoonbaar vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan het planten appelbomen besteld? En kunnen deze niet biologisch geleverd worden?  Dan kan ontheffing verleend worden voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal.  U moet bij tenminste twee producenten van biologische vruchtboemen besteld moet worden en die niet biologische geleverd kunnen worden en ook geen " vergelijkbare alternatieven"
Bij bestellingen ná 1 juli van het jaar voorafgaand aan het planten is geen uitzondering meer mogelijk voor het gebruik van gangbaar plantmateriaal tenzij er sprake is van een van de volgende overmacht situaties:
a. Vervanging van appelbomen wegens inboet. In dat geval is ontheffing mogelijk voor maximaal 5% van het totale aantal bomen van het gevraagde ras.
b. Bestellingen vanwege het onverwachts ‘instorten’ van de boomgaard, denk bijvoorbeeld aan situaties dat een appelboomgaard onder water komt te staan of er sprake is van een bijzondere ziekte.
c. Uitbreiding van het bedrijf door aankoop van biologisch gecertificeerde grond.

Dit betekent dat biologische appeltelers  bij het aanvragen van een ontheffing:
1) Moeten aantonen dat ze tijdig biologische appelbomen besteld hebben maar dat deze niet geleverd kunnen worden. Hiervoor dienen bij de ontheffingsaanvraag schriftelijke verklaringen van tenminste twee producenten van biologische vruchtbomen gevoegd te worden waaruit blijkt dat de gevraagde appelbomen tijdig besteld zijn, maar niet biologisch geleverd kunnen worden.  
Of
2) Moeten onderbouwen dat sprake is van een van de bovengenoemde overmachtsituaties.

Nieuws