Over ons 2015
Over ons 2015

Verlenging toestaan 5% niet-biologisch eiwitvoer varkens en pluimvee

8 September 2014

Wijziging artikel 43 van de Verordening 889/2008: voor varkenshouders, pluimveehouders en mengvoederindustrie
Artikel 43 van Verordening 889/2008 bepaalt dat het maximumpercentage niet-biologisch eiwitvoer voor het voederen van varkens en pluimvee per periode van twaalf maanden 5 % bedraagt. Dit voor de kalenderjaren 2012, 2013 en 2014. Deze periode is verlengd met drie jaar. Het maximumpercentage van 5% blijft dus toegestaan in  de kalenderjaren 2015, 2016 en 2017.

Nieuws