Over ons 2015
Over ons 2015

Verbod op aanbinden van biologische runderen

26 August 2013

In 2014 is het niet meer toegestaan om in de winterperiode biologische runderen aan te binden. Het verbod op aanbinden bestaat al geruime tijd, maar er was nog een ontheffingsmogelijkheid. Deze ontheffingsmogelijkheid loopt af op 31 december 2013.

Voor biologische bedrijven met maximaal 10 runderen blijft de ontheffingsmogelijkheid  wel bestaan.


Wat gebeurt er als dieren aangebonden blijven staan op een biologisch rundveebedrijf?

Vanaf januari 2014 beoordelen we tijdens herinspecties het aanbinden van runderen als een fatale afwijking. Wij schorten het certificaat per direct op. Deze opschorting duurt totdat de stal is aangepast, met een maximale periode van een jaar. Tijdens de opschorting moet het bedrijf blijven voldoen aan de biologische regelgeving, maar mag de boer de melk en/of het vlees niet als biologisch verkopen. Past de boer de stal niet aan binnen dit jaar, dan trekken wij het certificaat definitief in.  

Sector niet unaniem

We zijn ons ervan bewust dat het aanbinden van runderen een heet hangijzer is, zowel in de sector als in de maatschappij. Skal neemt als toezichthouder inhoudelijk geen stelling in deze discussie. We hebben de inhoudelijke discussie lang afgewacht. Nu de einddatum van de ontheffing in zicht is, willen wij duidelijk communiceren over het einde van deze ontheffing.

Om hoeveel bedrijven gaat het?
Er zijn bijna 40 biologische rundveebedrijven die nog een ontheffing hebben voor het aanbinden van runderen. We hebben al deze bedrijven via een brief geïnformeerd over het beëindigen van de ontheffing.

Nieuws