Over ons 2015
Over ons 2015

Ophokplicht heeft geen gevolgen voor bio-status biologisch pluimvee

20 November 2014

De huidige ophokplicht voor pluimvee heeft geen gevolgen voor de biologische handelsstatus van producten afkomstig uit de biologische pluimveehouderij.
Voor biologische eieren en vlees geldt dat het pluimvee ten minste één derde van zijn leven toegang moet hebben tot een uitloop. Skal interpreteert deze bepaling normaliter als dat de kippen acht uur per dag toegang moeten hebben tot de buitenruimte. Zolang de kippen moeten worden opgehokt als gevolg van gemeenschapsregelgeving vervalt deze eis.

Aandachtspunten tijdens ophokplicht bio-pluimvee
Natuurlijk leefgedrag is een belangrijke pijler in de bio-verordening. Tijdens de periode van ophokplicht kan hier niet volledig vorm aan worden gegeven.  Daarom moet het pluimvee in deze periode altijd ruwvoer aangeboden krijgen in de stal en geschikt materiaal om zoveel mogelijk natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Denk hierbij aan een stofbad.  

Nieuws