Over ons 2015
Over ons 2015

Jaarverslag 2014: Scherp toezicht toont betrouwbaarheid groeiende biologische sector in Nederland

18 May 2015

Het aantal Nederlandse biologisch bedrijven steeg in 2014 naar 3738, waaronder 1600 boerenbedrijven. Al deze bedrijven staan onder toezicht van Skal Biocontrole. Nieuw aangesloten bedrijven hebben een toelatingsonderzoek gekregen, de bestaande bedrijven een jaarlijkse inspectie. Daarnaast heeft Skal o.a. onaangekondigde flitsinspecties en monstername uitgevoerd. In totaal heeft Skal in 2014 5100 inspecties uitgevoerd. De biologische productie is in Nederland de laatste jaren flink toegenomen. De groeiende biologische sector betekent voor Skal hogere inspectieaantallen.

Betrouwbaarheid voorop
EU Organic Logo Colour rgbMargreet van Brakel, directeur Skal: “De 5100 inspecties hebben tot doel dat de consument erop kan vertrouwen dat een biologisch product ook écht biologisch is. Skal ziet erop toe dat biologische bedrijven aan de biologische wetgeving voldoen. Betrouwbaarheid van biologische producten speelt voor veel consumenten een belangrijke rol in hun keuze voor biologisch. En dat is waar Skal zich voor inzet.” Biologische producten zijn te herkennen aan het biologische keurmerk. 

Meer afwijkingen, minder zwaar
Het aantal afwijkingen is in 2014 hoger dan in voorgaande jaren. Dit is te verklaren door het groeiend aantal gecertificeerden, verscherpte inspecties en de focus op inspectiekwaliteit. T.o.v. 2013 is het aantal de overtredingen dat direct invloed heeft op de bio-status van een product afgenomen.  Van de geconstateerde ernstige overtredingen zijn er 506 geschreven bij landbouwbedrijven en 244 bij Verwerking en import. Bij boeren zijn in 2014 veel overtredingen geschreven op uitgangsmateriaal, gebruikte meststoffen en aangeboden rantsoen. Bij verwerkers is de meest geconstateerde ernstige afwijking het niet kunnen tonen van een volledige, actuele risico-analyse voor bio-producten.

Dierlijke sector onder de loep
Skal heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de dierlijke sector. Het aanbieden van weidegang en uitloop voor biologische dieren, is o.a. via flitsinspecties vastgesteld.
Extra aandacht ging ook uit naar de biologische vleessector. De gecertificeerde ondernemers die extra zijn geïnspecteerd hebben op één na allen hun bio-certificaat behouden. Eén slager is gedecertificeerd omdat het bedrijf vleesproducten als biologisch verkocht waarvan het vlees wel biologisch was, maar veel van de overige ingrediënten niet. 
In 2015 blijft Skal extra toezicht houden op de biologische vleessector. Naast extra inspecties bij slachterijen en vleesverwerkers, wordt ook de vleesveehandel aanvullend geïnspecteerd. Doel van de inspecties is dat de biologische vleessector de traceerbaarheid continue aan kan tonen.

Uitleg sanctiebeleid
Bij overtreding van de regelgeving legt Skal sancties op. Doel van de sancties is de naleving van de regels te bevorderen. In geval van een lichte afwijking volstaat een waarschuwing. Wat zwaardere afwijkingen leiden tot een herinspectie. Bij zware overtredingen kan Skal het certificaat opschorten of intrekken, zoals bij gebruik van kunstmest, synthetische gewasbeschermingsmiddelen, niet-biologische grondstoffen of vervuiling met niet-toegestane stoffen.

Lees hier het volledige jaarverslag.

Nieuws