Over ons 2015
Over ons 2015

December 2017: melkveehouderij uit Zuid-Holland opgeschort

12 March 2018

Eind december heeft Skal Biocontrole een biologische melkveehouderij uit Zuid-Holland opgeschort. De melkveehouder gaf zijn melkvee te weinig stalruimte per koe, de bezettingsgraad van de stal was te hoog. Ook de aanwezige stieren kregen minder ruimte dan vereist is in de biologische regelgeving. Daarnaast maakt Skal zich zorgen over de verzorging van de dieren.
Om de opschorting ongedaan te maken, moet de melkveehouder een verbeterplan opstellen rondom het diermanagement en daarnaast de huisvesting van het vee aanpassen aan de regelgeving.  

Opschorting
Skal heeft het bio-certificaat van deze melkveehouder opgeschort (tijdelijk ingetrokken) voor een periode van maximaal twaalf maanden. In deze periode kan het bedrijf zijn werkwijze aanpassen om aan de regelgeving te voldoen.

Sanctiebeleid Skal
Skal heeft van de overheid de taak gekregen toezicht te houden op de biologische sector. De biologische sector kenmerkt zich door een hoge naleving van de regels. Maar: als een bio-ondernemer de regels overtreedt, kan een sanctie volgen. De sanctie hangt af van de ernst van de overtreding. In dit geval is gekozen voor een tijdelijke  intrekking van het certificaat. Dit geeft de ondernemer de mogelijkheid de afwijking te herstellen. Na de periode van opschorting moet de afwijking aantoonbaar en structureel zijn hersteld.
Opschortingen van bedrijven publiceren wij geanonimiseerd op onze website.

 

Nieuws