Over ons 2015
Over ons 2015

Brexit en bio

9 July 2018

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU. Door dit vertrek gaan andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, weten we pas als de Brexit onderhandelingen rond zijn.
Om ook na 29 maart 2019 biologische producten te kunnen importeren en exporteren van en naar het VK is het voor bedrijven die zaken willen blijven doen met het VK essentieel om nú al actief voorbereidingen in gang te zetten. Zolang de onderhandelingen nog lopen blijven alle scenario’s mogelijk. Houdt daarom als onderneming rekening met het slechtste scenario, waarbij geen afspraken zijn gemaakt over de toekomstige handelsrelaties en het VK per 30 maart 2019 een derde land is zonder nadere handelsafspraken. In dit scenario moet een handelsbedrijf gecertificeerd zijn als importeur om producten uit het VK af te blijven nemen. Wanneer een handelsbedrijf nog niet gecertificeerd is voor import, is een aanpassing van de scope van het bio-certificaat nodig en dus een extra Skal-inspectie. Voor export van bio-producten naar het VK is waarschijnlijk geen extra certificering nodig.
Lees meer

Nieuws