Over ons 2015
Over ons 2015

Biologische sector groeit flink in 2017

13 March 2018

De biologische sector is in 2017 weer flink gegroeid. Het aantal geregistreerde bedrijven is eind december 4.730. Het aantal bedrijven dat onder toezicht staat van Skal is hiermee met netto 313 bedrijven 7% gegroeid ten opzichte van 2016.
Deze 4.730 bedrijven staan allemaal geregistreerd bij Skal, maar mogen nog niet alle hun producten als biologisch verkopen. Landbouwbedrijven moeten na het toelatingsonderzoek eerst een omschakelperiode doormaken voor zij door Skal biologisch gecertificeerd worden. Deze omschakelperiode geldt voor de hele bedrijfsvoering inclusief grond en dieren. Verwerkers en handelsbedrijven zijn gecertificeerd na een goed doorlopen toelatingsonderzoek. Eind 2017 zijn er in totaal 4.486 gecertificeerde bedrijven, 420 meer dan eind 2016.

Groei in de biologische landbouw
Het biologisch areaal in Nederland stijgt al een aantal jaren. Het geregistreerde landbouwareaal is in 2017 toegenomen met 7.751 hectares naar een totaal van 69.516 hectares.  Daarvan is ruim 9000 hectare nog in omschakeling naar biologisch. De hectares die in omschakeling zijn, zijn niet alleen van nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar ook van bestaande gecertificeerden die nieuwe grond laten omschakelen.
Van de 1.930 geregistreerde landbouwbedrijven zijn er 1.750 biologisch gecertificeerd. Dit zijn er 164 meer dan eind 2016. De overige 180 landbouwbedrijven zijn eind 2017 nog in  omschakeling naar biologisch. Het aantal omschakelaars is hiermee lager dan de 245 van eind 2016.
tabellen skal bio areaal per provincie2

Ontwikkeling bij handel en verwerking
Eind 2017 waren er 2.736 biologisch gecertificeerde verwerkers, importeurs, handelaren en opslagbedrijven. Dit zijn er netto 256 meer dan eind 2016. De toename wordt met name gerealiseerd in de branches opslag (+15%) en handel (+11%). 

Lees meer

Nieuws