Over ons 2015
Over ons 2015

Bio-certificaat fruitteler opgeschort

21 April 2015

In maart hebben we het bio-certificaat van een biologische fruitteler uit Gelderland opgeschort. Reden van de opschorting is dat het bedrijf onvoldoende meewerkt aan het mogelijk maken van de  bio-inspecties. Het bedrijf heeft hierdoor niet aangetoond dat het voldoet aan de bemestingsnormen voor biologische landbouw.

Periode van opschorting
Het bio-certificaat van de ondernemer is opgeschort (tijdelijk ingetrokken) voor een periode van maximaal drie maanden. Tijdens de periode van opschorting mag de fruitteler zijn producten (zowel het fruit als de sappen) niet als biologisch verkopen. Het bedrijf moet haar afnemers hierover informeren. De fruitteler kan de opschorting ongedaan maken door een afspraak te maken voor een herinspectie. Als de teler tijdens de herinspectie aan kan tonen dat hij aan de bio-wetgeving voldoet, dan krijgt hij zijn bio-certificaat terug.  Organiseert de ondernemer dit niet binnen drie maanden, dan zal Skal het certificaat definitief intrekken.

Sanctiebeleid Skal
Skal heeft van de overheid de taak gekregen toezicht te houden op de biologische sector. De biologische sector kenmerkt zich door een hoge naleving van de regels. Maar: als een bio-ondernemer de regels overtreedt, kan een sanctie volgen. De sanctie hangt af van de ernst van de overtreding. In dit geval is gekozen voor een tijdelijke  intrekking van het certificaat. Dit geeft de ondernemer de mogelijkheid de afwijking te herstellen. Tijdens een opschorting van het certificaat mogen de producten niet als biologisch worden verkocht. Na de periode van opschorting moet de afwijking aantoonbaar zijn hersteld.

Nieuws