Over ons 2015
Over ons 2015

Betrouwbaar bio: naleving bio-wetgeving 1e halfjaar 2015

20 August 2015

De biologische sector groeit. In de 1e helft van 2015 is het aantal Nederlandse biologische bedrijven gestegen naar 3887. Op 1 januari waren dit er 3738.

In de 1e helft van 2015 heeft Skal Biocontrole 2460 inspecties uitgevoerd. De inspecties hebben tot doel dat de consument erop kan vertrouwen dat een biologisch product ook écht biologisch is. Skal ziet erop toe dat biologische bedrijven aan de biologische wetgeving voldoen. Betrouwbaarheid van biologische producten speelt voor veel consumenten een belangrijke rol in hun keuze voor biologisch. En dat is waar Skal zich voor inzet.

De inspecteurs hebben de eerste helft van 2015 1279 lichte afwijkingen geschreven. Dit zijn veelal kleine administratieve afwijkingen. Tijdens de inspecties  zijn 536 ernstige afwijkingen geconstateerd bij 356 bedrijven. 189 ernstige afwijkingen zijn directe ernstige afwijkingen, de overige zijn herhaalde (niet opgeloste) lichte afwijkingen. Als laatste zijn er zes fatale afwijkingen geconstateerd bij vier bedrijven. Bij een fatale afwijking is de bio-status van het product in het geding. Drie van deze bedrijven zijn opgeschort. In de periode van opschorting mogen producten niet als biologisch verkocht worden, maar krijgt het bedrijf de mogelijkheid de afwijking structureel op te lossen.
Het aantal fatale afwijkingen is de eerste helft van 2015 relatief laag. Het aantal ernstige afwijkingen is relatief hoog, maar bevat veel niet-opgeloste lichte afwijkingen.
Voor de consument vormt het aantal geconstateerde afwijkingen geen reden tot zorg. De inspecties tonen aan dat het overgrote merendeel van de bedrijven de bio-wetgeving goed naleeft, wat maakt dat de producten betrouwbaar biologisch zijn.

Wel willen we de biologische bedrijven erop wijzen lichte afwijkingen te sluiten vóór de volgende inspectie, zodat de afwijkingen niet verzwaren naar ernstig.

Lees hier de blog van directeur Margreet van Brakel over dit onderwerp.

 Lees hier meer over het sanctiereglement van Skal.

Nieuws