Over ons 2015
Over ons 2015

Augustus: pluimveehouder opgeschort

1 September 2015

In augustus hebben we een pluimveebedrijf opgeschort omdat het bedrijf onvoldoende kon aantonen dat het voldeed aan het toegestane aantal kippen per vierkante meter staloppervlak. De opschorting kon snel ongedaan gemaakt worden. De pluimveehouder heeft voldoende aangetoond aan de biologische wetgeving te voldoen.  We zijn nog in gesprek met de ondernemer om te komen tot een structurele oplossing om de bezettingsgraad continue aantoonbaar te maken.

Over ons sanctiebeleid
De richtlijnen voor biologische landbouw en voeding zijn vastgelegd in Europese wetgeving.  Skal Biocontrole is door de overheid aangewezen als onafhankelijke controle- en certificeringsorganisatie voor de biologische sector in Nederland. Jaarlijks worden alle gecertificeerde bedrijven gecontroleerd. Ook vinden tussentijdse, onaangekondigde flitsinspecties plaats. Skal kent een streng maar tevens proportioneel sanctiebeleid.
Opschortingen van bedrijven publiceren wij geanonimiseerd op onze website. Afnemers zijn dan al geïnformeerd door het betrokken bedrijf.

Nieuws