Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Klacht en bezwaar

Heeft u een klacht?
Skal Biocontrole stelt het op prijs om signalen te vernemen over onze werkwijze en werkzaamheden. U kunt eenvoudig uw klacht kenbaar maken via het klachtenformulier. Wij zullen uw klacht zo snel en zo goed mogelijk proberen op te lossen. Een klacht moet in principe binnen een termijn van zes weken na registratie van ontvangst van de klacht zijn afgehandeld.  Wanneer Skal een klacht ontvangt wordt deze behandeld door een daartoe bevoegde medewerker van Skal die niet zelf betrokken was bij het functioneren dat aanleiding gaf tot de klacht. 

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld kan deze zijn bevindingen binnen één jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman.
Wij zien klachten als een instrument om ons functioneren te verbeteren. We komen graag samen met u tot een oplossing van uw klacht.

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit?
U kunt een bezwaarschrift bij ons indienen wanneer u het niet eens bent met een door ons genomen besluit. Bij besluiten kunt u denken aan onze certificatiebesluiten zoals geconstateerde afwijkingen of het opschorten/ decertificeren van een partij of perceel. Maar ook als u het niet eens bent met een ontvangen factuur, kunt u hiertegen bezwaar maken.
Dien uw bezwaarschrift in binnen zes weken na de datum van besluitname. Indien u deze termijn overschrijdt, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen en het besluit in stand blijft. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u om uw bezwaar daarom aangetekend te versturen. In het bezwaarschrift noemt u de volgende zaken:

  1. Naam, adres, woonplaats
  2. Skalnummer
  3. (Mobiel) telefoonnummer
  4. Handtekening
  5. Datum
  6. Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
  7. Motivering van uw bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:

Skal Biocontrole
t.a.v. Juridische zaken
Postbus 384
8000 AJ  Zwolle

Er zijn drie mogelijke uitspraken:

  1. Gegrond (u heeft gelijk).
  2. Gedeeltelijk gegrond (u krijgt deels gelijk).
  3. Ongegrond (u krijgt geen gelijk).

Soms maakt een hoorzitting deel uit van de procedure. U wordt dan uitgenodigd uw zienswijze toe te lichten.

Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan.