Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

WNT-verantwoording 2018

De WNT is van toepassing op Stichting Skal Biocontrole. Het voor Stichting Skal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 €189.000. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

 

bedragen x € 1

R.J. Dortland

A.H. Koppens

C. van Ruiten

Functiegegevens

Voorzitter/interim directeur

Lid Dagelijks bestuur

Lid Dagelijks bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,287

0,115

0,088

Dienstbetrekking?

nee

nee

nee

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

39.600

11.000

11.000

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Subtotaal

39.600

11.000

11.000

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

54.208

21.758

16.708

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

39.600

11.000

11.000

 

 

 

 

Gegevens 2017

 

 

 

bedragen x € 1

R.J. Dortland

A.H. Koppens

C. van Ruiten

Functiegegevens

Voorzitter/interim directeur

Lid Dagelijks bestuur

Lid Dagelijks bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,214

0,120

0,086

Dienstbetrekking?

nee

nee

nee

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

22.875

11.000

11.000

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

Subtotaal

22.875

11.000

11.000

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

38.719

21.792

15.643

 

 

 

 

Totale bezoldiging

22.875

11.000

11.000

 1a. Vervolg: Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

bedragen x € 1

N. Klijn

 

 

Functiegegevens

Directeur

 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/3 – 31/12

 

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,85

 

 

Dienstbetrekking?

ja

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

58.230

 

 

Beloningen betaalbaar op termijn

10.210

 

 

Subtotaal

68.440

 

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

134.242

 

 

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

 

 

Totale bezoldiging

68.440

 

 

 

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

K.J. Poppe

Lid Algemeen Bestuur

C.M. van de Velde-Kremer

Lid Algemeen Bestuur

C.A.C.J. Oomen

Lid Algemeen Bestuur

S.A. Hertzberger

Lid Algemeen Bestuur