Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

WNT-verantwoording 2017 Stichting Skal Biocontrole

Het jaarinkomen van de directeur bleef in 2017 met € 64.042 ruim binnen het bezoldigingsmaximum van € 181.000 volgens Wet Normering Topinkomens (WNT).
Ook de leden van het Dagelijks Bestuur vallen onder de WNT. De voorzitter heeft in 2017 een bezoldiging ontvangen van €22.875. Dit is een hoger bedrag dan de €16.500 van 2016. Dit valt te verklaren doordat de voorzitter ook tijdelijk het directeurschap op zich heeft genomen eind 2017.
De overige leden van het Dagelijks Bestuur hebben beiden €11.000 ontvangen voor hun inzet. De vijf leden van het Algemeen Bestuur ontvingen in 2017 een bezoldiging van €1.700 of minder.  Alle bestuursleden blijven daarmee binnen de normen van de WNT.

Uitleg WNT
Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak zoals Skal genormeerd en openbaar gemaakt. De maximering is van toepassing op de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) van de instellingen en interne toezichthouders (leden raad van toezicht of raad van commissarissen). Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling aangepast.