inspectie opslag
inspectie opslag
opslag inspectie
opslag inspectie

Jaarlijkse inspectie opslagbedrijven

Wij bezoeken elk gecertificeerd biologisch  bedrijf minimaal eenmaal per kalenderjaar aangekondigd. Dit is niet altijd precies een jaar na de vorige inspectie.  Tijdens de jaarlijkse inspectie stellen wij vast of het bedrijf nog steeds aan de biologische voorwaarden voldoet.
Hoe lang de jaarlijkse inspectie op uw bedrijf duurt hangt af van de grootte van uw bedrijf en de manier waarop wij uw procedures en documenten kunnen beoordelen. Een goede voorbereiding door u is van groot belang om de inspectie en rapportage vlot te kunnen afhandelen.

Verloop van de jaarlijkse inspectie
Onze inspecteur zal een aantal algemene vragen stellen over uw bedrijf. Vervolgens neemt de inspecteur  uw verkoopgegevens als uitgangspunt. De inspecteur kiest een bepaald product om dit van de verkoop terug te traceren tot binnenkomst bedrijf. Hiermee controleert de inspecteur de interne traceerbaarheid binnen uw bedrijf. Daarnaast zal de inspecteur de massabalans bekijken, die u voorafgaand aan de inspectie heeft voorbereid. Aan het eind van de inspectie schrijft de inspecteur het inspectierapport.

Voorbereiding inspectie

massabalans4

Onze inspecteur wil graag een paar zaken met u kunnen doornemen tijdens de komende inspectie. Wilt u deze alvast goed voorbereiden? Het gaat om het volgende:
Wilt u twee massabalansen maken van twee door u te kiezen biologische producten?  Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches. Let op; een traceerbaarheidstest is geen massabalans
De massabalans is een overzicht waarin over een relatief korte periode (een maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle inslagen en uitslagen van dit product. Klik hier voor een voorbeeld.
Zou u van de inslagen en uitslagen van deze producten ook de leverdocumenten klaar willen leggen?
Ook de volgende zaken heeft onze inspecteur van u nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de inspectie:

Voorbeelden
Bekijk hier een voorbeeld van het registreren van de traceerbaarheid en een voorbeeld van de voorbereiding van de massabalans.