Mobile menu trigger

Wijzigingen tarieven Skal Biocontrole per 1 januari 2023

image

Per 1 januari 2023 stijgen de meeste bijdragen en tarieven van Skal. Daarnaast daalt de toezichtsbijdrage voor de ‘verkoop aan consumenten’ locaties (VaC-locaties), en is er een generieke verlaging op de toezichtbijdrage voor alle exploitanten met uitzondering van de VaC-locaties.

De tariefsverhogingen zijn gebaseerd op het stijgen van de jaarlijkse kosten en een toename van de toezichtshoudende taken. De certificatiekosten stijgen vooral door het invoeren van de nieuwe Europese biologische verordening, als ook de introductie van het Europese biologische certificaat.

Stijgingen

  • verrichtingen +3,8%;
  • jaarbijdrage +25% (categorie: reguliere bedrijven);
  • jaarbijdrage +10% (categorie: klein biologische bedrijven);
  • certificatiebijdrage +25% (categorie: reguliere bedrijven);
  • certificatiebijdrage VaC-locaties +10%;
  • toezichtbijdrage exploitanten hoog risico +25%.

Verlaging

  • toezichtbijdrage VaC-locaties minus 10%;
  • generieke verlaging € 24 alle exploitanten landbouw en verwerking, uitgezonderd VaC-locaties.

Doorberekenen van kosten

Skal is een stichting zonder winstoogmerk en wordt voor ongeveer 30% gefinancierd door het ministerie van LNV. De overige 70% zijn inkomsten uit jaarbijdragen, inspecties, her-inspecties, ontheffingen, productiespecificaties en dergelijke bij bedrijven. Deze bedragen worden via zogenaamde ‘retributies’ bij de biologische sector in rekening gebracht.

Toelichting tariefwijziging

De Skal-tarieven worden jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht houden en certificeren. Op de website (Tarievenpagina) staat het nieuwe tarievenblad 2023.

Vragen

Bedrijven kunnen contact opnemen met het ContactCentrum van Skal via e-mail: info@skal.nl of bellen naar het algemene nummer T: 038 – 426 81 81. Ook kunt u contact opnemen met Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding via e-mail: info@bionext.nl of bellen via T: 030 233 99 70. Journalisten kunnen mailen naar Skal via e-mail: pers@skal.nl.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle