Mobile menu trigger

Vrijstelling voor mestverwerkingsplicht voor biologische veehouders

Voor biologische veehouders geldt een uitzondering op de mestverwerkingsplicht.

Waarom deze uitzondering?
Bij een overschot aan mest moet de veehouder deze laten verwerken. De biologische landbouw gaat uit van grondgebonden productie. Een biologisch veebedrijf mag dus helemaal geen mestoverschot hebben. Als er wel een mestoverschot is, moet de veehouder afzet geregeld hebben bij een ander biologisch bedrijf. Als de biologische veehouder dit niet goed geregeld heeft, voldoet hij niet aan de biologische normen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd tijdens de Skal-inspectie.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle