Mobile menu trigger

Voor landbouwers: basisstoffen toegestaan als gewasbescherming

Bijlage II (over toegestane gewasbeschermingsmiddelen)van de Verordening (EG) Nr. 889/2008 is gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat basisstoffen nu formeel zijn toegestaan als gewasbeschermingsmiddel.
“Basisstoffen” zijn stoffen die nuttig zijn als gewasbescherming, maar niet voornamelijk voor dat doel worden gebruikt. Veel van deze stoffen worden al lang in de (biologische) landbouw gebruikt.
Basisstoffen moeten aan twee voorwaarden voldoen:
1. het moet een voedingsmiddel zijn (volgens artikel 2 van Verordening 178/2002)
2. het moet van plantaardige of dierlijke oorsprong zijn.
Voorbeelden zijn azijn (mits van natuurlijke oorsprong) en suiker (succrose).
Middelen die als gewasbeschermingsmiddel op de markt worden gebracht, vallen niet onder de definitie van basisstof.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle