Mobile menu trigger

Voor landbouw: Nieuwe inputlijst online

Biologische landbouwbedrijven moeten aan kunnen tonen dat de meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen die ze gebruiken zijn toegestaan in de biologische landbouw. Om dit makkelijker te maken heeft Skal een inputlijst gepubliceerd met producten die geëvalueerd zijn en gebruikt mogen worden in de biologische sector. Deze lijst biedt een transparant overzicht van middelen die gebruikt mogen worden in biologische teelten in Nederland.
De nieuwe, volledigere versie van de inputlijst staat sinds vandaag online. Deze lijst bevat dan meer dan 100 nieuwe middelen. Dat is een ruime verdubbeling van het aantal middelen dat tot nu toe op de inputlijst stond. Dit hoge aantal nieuwe middelen op de lijst toont aan dat de biologische sector in actie is gekomen om de lijst vollediger te maken. Ook staan er steeds meer enkelvoudige producten op de lijst.
Mist u nog een product van uw leverancier op de nieuwe lijst? Attendeer dan uw leverancier op de mogelijkheid tot registreren en laat ze contact opnemen met Fibl, die de evaluatie van de producten inhoudelijk verzorgt.

Skal heeft de termijn voor de aankoop van middelen die op de oude interne lijst staan met een maand verlengd. U mag meststoffen, bodemverbeteraars of gewasbeschermingsmiddelen die (nog) niet op de inputlijst staan, maar in de afgelopen jaren wel gebruikt mochten worden in de biologische teelten, dus gebruiken voor het teeltjaar 2017, mits ze voor 1 mei 2017 zijn aangekocht. Wanneer u na 30 april 2017 meststoffen, bodemverbeteraars of gewasbeschermingsmiddelen koopt die niet staan geregistreerd op de Nederlandse biologische inputlijst én u kunt niet aantonen dat de middelen gebruikt mogen worden in de Nederlandse biologische sector, beoordeelt Skal dit als een afwijking bij de jaarlijkse inspectie.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle