Mobile menu trigger

Voor appeltelers: ontheffingen voor appelbomen plantjaar 2014 aanvragen voor 1 oktober

Voor de appelbomen die in het najaar van 2014 of voorjaar van 2015 (plantjaar 2014) geplant worden, moet een eventuele ontheffingsaanvraag vóór 1 oktober 2014 bij Skal binnen zijn.

Voor het plantjaar 2015 en verder gelden andere regels, hierover hebben alle appeltelers een e-mail ontvangen van Skal. Vanaf plantjaar 2015 moet u een eventuele ontheffing aanvragen voor 1 juli van het jaar ervoor. Voor het plantjaar 2016 moet u dus een ontheffingsverzoek indienen voor 1 juli 2015.

Regels voor het aanvragen van een ontheffing voor appelbomen
Heeft u als teler aantoonbaar vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan het planten appelbomen besteld? En kunnen deze niet biologisch geleverd worden? Dan kan ontheffing verleend worden voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal.
Bij bestellingen ná 1 juli van het jaar voorafgaand aan het planten is geen uitzondering meer mogelijk voor het gebruik van gangbaar plantmateriaal tenzij er sprake is van een van de volgende overmacht situaties:
a. Vervanging van appelbomen wegens inboet. In dat geval is ontheffing mogelijk voor maximaal 5% van het totale aantal bomen van het gevraagde ras.
b. Bestellingen vanwege het onverwachts ‘instorten’ van de boomgaard, denk bijvoorbeeld aan situaties dat een appelboomgaard onder water komt te staan of er sprake is van een bijzondere ziekte.
c. Uitbreiding van het bedrijf door aankoop van biologisch gecertificeerde grond.
Dit betekent dat biologische appeltelers vanaf 2015 bij het aanvragen van een ontheffing:
1) Moeten aantonen dat ze tijdig biologische appelbomen besteld hebben maar dat deze niet geleverd kunnen worden. Hiervoor dienen bij de ontheffingsaanvraag schriftelijke verklaringen van tenminste twee producenten van biologische vruchtbomen gevoegd te worden waaruit blijkt dat de gevraagde appelbomen tijdig besteld zijn, maar niet biologisch geleverd kunnen worden.
Of
2) Moeten onderbouwen dat sprake is van een van de bovengenoemde overmachtsituaties.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle