Mobile menu trigger

Vernieuwing toezicht op webshops

Vanaf 20 mei zal Skal starten met een nieuw beleid voor toezicht op webshops.Tot voor kort werden webshops, net zoals ‘gewone’ winkels, uitgesloten van het toezicht van Skal Biocontrole. Na een uitspraak van het Europese Hof is gebleken dat dit niet is toegestaan. De uitsluiting kan alleen voor ‘directe’ verkoop gelden, waarbij ‘direct’ wordt geïnterpreteerd als fysieke aanwezigheid van verkoper én koper bij de verkoop van een biologisch product. Dit kan bij webshops nooit het geval zijn. LNV heeft Skal daarom opdracht gegeven om het toezicht uit te breiden voor webshops.
De webshopbranche is een snel groeiend en steeds belangrijker wordend medium voor verkoop van biologische producten. Reden voor Skal om ook daar toezicht te houden op de betrouwbaarheid van de biologische producten.

Registreren of certificeren
Skal heeft twee verschillende regimes ontwikkeld voor webshops. Beide typen webshops dienen natuurlijk aan de biologische regelgeving te voldoen. Het verschil tussen beide categorieën zit in de manier van toezicht. Bedrijven die alléén geregistreerd zijn, worden steekproefsgewijs getoetst, bijvoorbeeld d.m.v. een inspectie.
Webshops die zich moeten certificeren vallen onder ons reguliere toezicht, inclusief het toelatingsonderzoek en de verplichte jaarlijkse inspectie.

Wanneer is registratie voldoende?
Webshops die alleen voorverpakt ingekochte goederen verkopen aan de consument, géén andere activiteiten uitvoeren (bijv. groothandel, import of bereiding) én waarvan de biologische omzet aantoonbaar lager is dan €50.000, voldoen door zich te registreren. Alle andere typen webshops dienen zich door ons te laten certificeren. De tarieven voor webshops zijn te vinden in ons tarievenblad: www.skal.nl/tarieven

En mijn eigen webshop dan?
Als uw bedrijf al door Skal is gecertificeerd vallen uw webshopactiviteiten onder de bestaande certificering (mits de webshop onder dezelfde juridische entiteit valt). U hoeft dan geen actie te ondernemen.

Informatie over registreren van webshops bij Skal Biocontrole
Skal Biocontrole zet zich als onafhankelijk toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Dit toezicht voert Skal uit in opdracht van het Ministerie van LNV. Hier kunt u vanaf nu meer informatie vinden over toezicht op webshops, inclusief het registratieformulier waarmee u zich kunt registreren. Kunt u op de website geen antwoord vinden op uw vraag, dan kunt u ons ook per email of telefonisch benaderen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle