Mobile menu trigger

Verklaring klein biologisch bedrijf weer beschikbaar

image

Over het tarief voor kleine bio-bedrijven
Ook in 2022 kunnen kleine, 100% biologische bedrijven, weer gebruik maken van het lagere Skal-tarief. Bedrijven moeten voldoen aan twee voorwaarden:

- de biologische omzet over het boekjaar 2021 is aantoonbaar €50.000 of lager, en;

- het bedrijf is volledig biologisch, er zijn geen activiteiten voor gangbare producten.

De jaarlijkse bijdrage is voor deze bedrijven lager dan voor de rest van de biologisch gecertificeerde bedrijven. Het lagere tarief geldt voor zowel kleine landbouwbedrijven als productiebedrijven die 100% bio produceren. Doel van het lagere tarief is om de biologische sector toegankelijk te houden voor kleine 100% biologische bedrijven.


Verklaring indienen
De verklaring kan ingevuld worden op mijn.skal.nl., onder Mijn account. U dient de verklaring voor eind december 2021 in te dienen om gebruik te kunnen maken van het lagere tarief.
Als u zich in 2021 heeft geregistreerd, heeft uw omzet waarschijnlijk betrekking op dit boekjaar. In dit geval wordt van u verwacht dat u de omzet omrekent naar een volledig boekjaar. Die ‘jaaromzet’ gebruikt u om te toetsen of wordt voldaan aan de voorwaarde.
Valt het bedrijf in jaar 2022 in doelgroep 'risicoclassificatie' en/of 'verkoop aan consument', dan vervalt deze verklaring. Risicoclassificatie wordt jaarlijks bepaald zoals beschreven in het Skal-reglement certificatie en toezicht (R11).

Tariefstructuur per 2022
De lagere bijdrage voor kleine bio-bedrijven geldt alleen voor de jaarbijdrage. Het huidige tarievenblad vindt u hier. Het tarievenblad van 2022 wordt binnenkort gepubliceerd, na goedkeuring van het ministerie van LNV.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle