Mobile menu trigger

Vaststelling toezichtarrangementen 2023

image

Jaarlijks stelt Skal voor alle aangesloten biologische bedrijven vast in welk toezichtarrangement zij worden ingedeeld. Het toezichtarrangement bepaalt hoe vaak een bedrijf geïnspecteerd wordt. De toezichtarrangementen voor 2023 zijn nu bekend.

LNV heeft Skal aangewezen om toezicht te houden op de Nederlandse biologische keten. Skal controleert biologische bedrijven op basis van Europese biologische wetgeving. Bij het uitoefenen van toezicht houdt Skal rekening met het risico op niet-conforme biologische producten.

Toezichtarrangementen

Skal bepaalt jaarlijks op basis van een berekening hoe vaak een bedrijf geïnspecteerd wordt. De uitkomst van deze berekening bepaalt in welk toezichtarrangement een bedrijf wordt ingedeeld.

Er zijn drie toezichtarrangementen:

  • Laag. Dit betekent dat Skal een bedrijf 1x in de 2 jaar inspecteert.
  • Normaal. Dit betekent dat Skal een bedrijf 1x per jaar inspecteert.
  • Hoog. Dit betekent dat Skal een bedrijf 2x per jaar inspecteert.

Er is ook een toezichtarrangement Verkoop aan Consument, dat niet is gebaseerd op het risicomodel hoog, normaal, laag.

Lees meer over het risicomodel en de bijbehorende toezichtarrangementen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle