Mobile menu trigger

Vanaf 2017 publiceert Skal de bedrijfsnamen van gedecertificeerde bedrijven

Vanaf 2017 zal Skal de bedrijfsnaam en vestigingsplaats van de bedrijven die Skal decertificeert publiceren op haar website. Bij het publiceren van de gedecertificeerde bedrijven zal Skal de bedrijfsnaam noemen en duiding geven over waarom Skal het bio-certificaat van het bedrijf heeft ingetrokken. Er zal een samenvatting worden gegeven van de meest actuele afwijkingen die relevant zijn voor dit decertificatiebesluit. Publicatie vindt pas plaats nadat het decertificatiebesluit onherroepelijk is geworden.
Het huidige beleid van Skal is dat de decertificaties van bedrijven geanonimiseerd op de website gepubliceerd worden.

Achtergrondinformatie
Skal is in gesprek met de biologische sector over hoe stapsgewijs meer toezichtinformatie openbaar te maken. Meer openheid kan bijdragen aan het consumentenvertrouwen in biologische producten. Ook kan openheid de nalevingsbereidheid van de onder toezicht staande bedrijven verhogen, komt het tegemoet aan de wensen van (een deel van) de biologische sector en past het in de bredere maatschappelijke trend van transparantie. Publiceren van bedrijfsnamen bij decertificaties is een stap op dit pad van meer openheid.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle