Mobile menu trigger

Vak 10 op het COI: grenscontrolepunt of punt van vrijgave voor het vrije verkeer?

image

In vak 10 op het COI moet het punt van vrijgave voor het vrije verkeer of het grenscontrolepunt worden ingevuld. Welke van de twee, dat is afhankelijk van de controles op de zendingen.

Grenscontrolepunt

Wanneer de biologische importzending, dieren of goederen, samenloopt met controle op de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, de plantengezondheid (fytosanitair) en/of de dierengezondheid (veterinair), moet in vak 10 een grenscontrolepunt worden ingevuld. Kortweg wanneer voor importzendingen naast een COI ook een CHED (Common Health Entry Document) benodigd is. Dat is het geval wanneer de zending ook voor controle wordt aangemeld bij de NVWA of de KCB. Voor ieder van deze onderwerpen zijn er specifieke grenscontrolepunten die ingevuld kunnen worden in vak 10:

Grenscontrolepunten

Fytosanitair

Veterinair

Levensmiddelen/diervoeders

GCP NL000854 Amsterdam

GCP NLAMS4 Amsterdam A

GCP NLAMS4 Amsterdam A

GCP NL000240 Eindhoven airport

GCP NLAMS1 Amsterdam P

GCP NLAMS1 Amsterdam P

GCP NL000510 Rotterdam Reeweg

GCP NLHAR1 Harlingen P

GCP NLRTM 1 Rotterdam

GCP NL000853 Rotterdam The Hague airport

GCP NLRTM1 Rotterdam

GCP NL000432 Schiphol Cargo

GCP NL000855 Vlissingen

Punt van vrijgave voor het vrije verkeer

Wanneer er alleen sprake is van een biologische controle en er geen samenloop is met een andere keuring wordt in vak 10 een punt van vrijgave gevuld. Oftewel, wanneer de biologische importzending niet samenloopt met een veterinaire, fytosanitaire, levensmiddelen en/of diervoeder keuring. Een punt van vrijgave is een door Skal gecertificeerde Eerst Geadresseerde. Dit punt van vrijgave moet ook in TRACES zijn opgenomen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle