Mobile menu trigger

Steekproef: biologisch ei = biologisch

In 2015 heeft Skal extra inspecties ingezet, om te bepalen of biologische eieren daadwerkelijk biologisch zijn.
Drie eierpakstations zijn over een periode van drie maanden gevolgd. Via een massabalans is vast komen te staan dat de ingaande en uitgaande hoeveelheden in balans zijn. Via monstername (op antibiotica en biologische status) is aangetoond dat de biologische eieren afkomstig zijn van biologisch gehouden pluimvee. Het onderzoek toont aan dat er geen aanleiding is om te twijfelen aan de biologische status van de biologische eieren.

Ook in 2013 heeft Skal uitgebreid aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van biologische eieren. Daarbij bleek dat alle onderzochte eieren daadwerkelijk biologisch waren.

De consument moet erop kunnen vertrouwen dat een biologisch ei ook écht biologisch is. Skal houdt hier toezicht op door inspectie, certificatie en indien nodig sancties zoals decertificering. Skal beoordeelt jaarlijks of de door haar gecertificeerde pluimveehouders en eierpakstations voldoen aan de biologische wetgeving. De extra controles vormen hier een aanvulling op.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle