Mobile menu trigger

Steekproef bio-producten in supermarkten: bio blijkt bio

In 2018 is een onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van verpakte biologische consumentenproducten in supermarkten. Er zijn producten gekocht in verschillende (online-)supermarkten. Van deze producten zijn de etiketten beoordeeld. Vervolgens zijn alle producten onderzocht op de residuen van pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen en/of antibiotica. Daarnaast is een aantal producten aan een authenticiteitstest (test naar oorsprong) onderworpen. Enerzijds om ervaring met de bruikbaarheid van deze nieuwe onderzoeksmethoden op te doen, anderzijds om te verkennen of twijfel aan de biologische status aan de orde kan zijn.

In totaal zijn in dit onderzoek op één dag 95 monsters genomen. Bij de beoordeling van de etiketten werd bij 13% van de etiketten ten minste één afwijking geconstateerd. De meeste afwijkingen betroffen de NAW gegevens, herkomst aanduiding en traceerbaarheid. Alle betrokken biologische bedrijven zijn hiervan op de hoogte gesteld om de afwijkingen te herstellen. Bij de eerstvolgende inspectie wordt extra aandacht besteed aan het juist aanduiden van biologische producten.

In twee producten (biologische quinoa en thee) is een kleine hoeveelheid residu aangetroffen van niet-toegestane middelen. In alle overige monsters, dus in 93 van de 95 producten werden géén residuen aangetroffen. Uit de rundvleesmonsters en de zalmmonsters bleek dat de producten antibioticavrij zijn. Ook de wijnmonsters voldeden aan de sulfietbepaling uit de biologische wetgeving.

De bio-/niet-bio authenticiteitstest leverden bij drie van de zes koffiemelanges een betere match met reguliere koffie op dan met biologische. Voor Skal aanleiding om te traceren en cross-checks te starten voor koffie bij drie bedrijven. Alle koffiemonsters behielden de biologische status. Eén koffiemonster werd volledig getraceerd. Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd. De beide andere koffiemonsters konden niet worden getraceerd vanwege gebrek aan medewerking door andere Control Bodies, die de authenticiteitstest niet betrouwbaar achtten. De overige bemonsterde producten (honing en gedroogde kruiden) hadden een goede match met de biologische gegevens uit de database en gaven geen aanleiding tot twijfel aan de biologische status.

Nicolette Klijn, directeur Skal: “Ons doel als toezichthouder op de biologische sector is dat de consument erop kan vertrouwen dat een biologisch product ook écht biologisch is. Deze steekproef draagt bij aan dat vertrouwen. Een aandachtspunt blijft de etikettering, maar over de bio-status van de producten blijkt geen twijfel. Een positief signaal als het gaat om de betrouwbaarheid van het bio-product.”

Over Skal Biocontrole
Skal is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. Skal controleert of bedrijven aan de wettelijke voorschriften voldoen via inspecties. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, exporteren of opslaan moet hiervoor door Skal gecertificeerd zijn. Alle bedrijven in de keten dus, behalve winkels (die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen) en horecabedrijven. De certificering en het toezicht van Skal vindt normaal dus plaats in de voedselketen die voorafgaat aan de verkoop in de winkels. Zo is het ook vastgelegd in de Europese wetgeving voor de biologische productie. Het onderzoek naar de betrouwbaarheid van bio-producten in de supermarkten vormt hier een aanvulling op.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle