Mobile menu trigger

Skal publiceert jaarverslag 2021

image

Het jaar 2021 was voor Skal, net als voor vele andere organisaties, een uitdagend jaar. Corona beïnvloedde wederom voor een deel onze werkzaamheden. Ook de implementatie van de nieuwe biologische verordening en de uitbreiding van het personeelsbestand leverden de nodige uitdagingen. Er werd veel geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van de professionaliteit van de medewerkers en automatisering en in de samenwerkingsverbanden binnen het controlesysteem.

Skal in het kort

De missie van Skal is om bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de Nederlandse biologische sector en daarmee het biologische product. Dit geeft Skal vorm door duidelijk te informeren, bedrijven te certificeren en adequaat toezicht te houden op de naleving van de biologische wetgeving.

6500 inspecties

Skal heeft in 2021 niet de volledige inspectie-capaciteit in kunnen zetten als gevolg van de coronapandemie. Ook de vogelgriep zorgde ervoor dat Skal niet altijd inspecties kon uitvoeren. Skal heeft bij 93% van de pluimveebedrijven die onder controle staan een inspectie kunnen uitvoeren.

Skal heeft in totaal 6498 inspecties uitgevoerd, waarvan 694 toelatingsonderzoeken, 5356 jaarlijkse inspecties, 260 herinspecties op locatie en 188 inspecties in het kader van uitbreiding door bredere bedrijfsactiviteit.

De inspecties van Skal lieten zien dat het overgrote deel van de biologische bedrijven zich ook in 2021 aan de wettelijke voorschriften hield. Skal constateerde in 2021 bij 67% van de gecertificeerde bedrijven geen enkele non-conformiteit. Het naleven van de regelgeving door biologische bedrijven is een positief signaal voor de betrouwbaarheid van het Nederlandse biologische product.

Skal zet zich in voor een betrouwbaar biologisch product voor de consument.

Renée Bergkamp, Voorzitter Skal Biocontrole

Vooruitblik 2022

Ook in 2022 zullen we weer nauw samenwerken met LNV en de sector om de duidelijkheid richting de ondernemers te verschaffen die zij nodig hebben om hun biologische productie (en/of omschakeling) goed in te richten.

Het bestuur heeft met name in de nieuwe eisen en werkzaamheden rond import aanleiding gezien om eind 2021 tot een formele reorganisatie te besluiten. Een reorganisatie, nodig om de groei de komende tijd in goede banen te leiden.

Dat is nodig om ook in de komende jaren door controle en toezicht, een betrouwbaar biologisch product voor de consument te garanderen, zodat de biologische sector in Nederland verder kan groeien. Daar zal Skal zich ook het komende jaar weer graag voor inzetten.

In 2021 is de groei van de sector weer toegenomen en dat resulteerde met name voor landbouw in een onverwachte groei van 4,4%. Maar ook de andere sectoren groeien hard.

Nicolette Klijnhout-Klijn, Directeur Skal Biocontrole

Lees het volledige Skal Jaarverslag 2021 hier.

Lees hier meer over de biologische sector in 2021.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle