Mobile menu trigger

Skal houdt rekening met gevolgen extreme regenval voor bioboeren

Tijdelijke verruiming meststoffenbeleid voor getroffen boeren

Veel boeren hebben te kampen met problemen als gevolg van de extreme regenval in mei en juni. Gewassen lopen achter in groei of verrotten door het vele water. Ook hebben extreme hagelbuien veel gewassen beschadigd. De beschikbare stikstof in de grond is afgenomen door afspoeling, zodat de plant het erg moeilijk heeft om zich te herstellen.

Op verzoek van Biohuis en Bionext heeft Skal aangegeven dat ze voor 2016 de eis van minimaal 65% A-meststoffen wil loslaten voor getroffen landbouwers. Een getroffen bedrijf mag alleen afwijken van de voor 2016 vastgestelde 65% A-meststoffen als hij hiervoor een ontheffing aanvraagt. De ontheffingsaanvraag loopt via het klantgebied van Skal en kan alleen digitaal aangevraagd worden. Bijlagen bij de aanvraag stuurt het bedrijf per mail met verwijzing naar het ingediende ontheffingsverzoek. Het bedrijf moet aantonen dat het oorspronkelijke bemestingsplan 2016 voldoet aan de vastgestelde norm van 65% A-meststoffen. De meststoffen die aanvullend op dit oorspronkelijke bemestingsplan worden gebruikt, mogen B-meststoffen zijn. C-meststoffen zijn niet toegestaan.

Aandachtspunt
Wanneer een getroffen bedrijf nog een openstaande afwijking heeft op het onjuist gebruik van meststoffen, dan kan het bedrijf deze afwijking niet sluiten in 2016. Skal zal dit inspectieonderdeel dan in 2017 herbeoordelen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle